Aksjene Sjo er bull på nå

Jarle Sjo har økt i to aksjer, og kjøpt seg inn i børsfersking.

I desember i fjor ble det kjent at Jarle Sjo sluttet i Odin Forvaltning .Fra 1. mai i år har han jobbet som forvalter i DNB Asset Management.Sjo er ansvarlig forvalter for blant annet DNB Norge, der han også har med seg Odd Einar Lillebostad.Sjo-effekten?Og Sjos inntreden ser ut til å ha hatt en positiv effekt på avkastningen for DNB Norge.Fra å ligge 1,8-1,9 prosentpoeng bak referanseindeksen (Oslo Børs Fondsindeks) over tre og fem år, ligger fondet etter 11 måneder foran med god margin i 2016.I november steg fondet 2,01 prosent, mot referanseindeksens 2,14 prosent.Etter de første 11 månedene har fondet dermed en avkastning på 10,03 prosent hittil i 2016, mot 7,46 prosent for referansen, viser en rapport Hegnar.no har fått tilgang til.- Billige bankerForvalterne økte eksponeringen til banksektoren i oktober, og dette ga uttelling i november. Spesielt Sparebank 1 SR-Bank bidro positivt.- Vi synes norske banker er billige, både i forhold til inntjening og bokførte verdier. Norske banker er forhåpentlig nær toppen med hensyn til tap på utlånsporteføljen, og det har historisk vist seg å være et gunstig tidspunkt å kjøpe bankaksjer. Vi har altså investert mer i SR-Bank, og var veldig fornøyde da Gjensidige bidro til likviditeten ved å gjøre nedsalg, forklarte Sjo overfor Hegnar.no for en måned siden .På selskapsnivå bidro Subsea 7, Statoil og DNB mest positivt til avkastningen, mens Telenor og Europris bidro mest negativt.I løpet av måneden kjøpte Sjo og Lillebostad seg opp i Axactor og PGS, mens de også tegnet seg i Arcus da sistnevnte nylig gikk på børs.Vekst med Trump?Globalt sett mener DNB Norge-duoen at vekstimpulsene i den globale økonomien har tatt seg opp.- Dette viser både ulike bedriftsbarometre og OECDs ledende indekser. I USA kan Donald Trumps finanspolitikk bidra til høyere økonomisk vekst gjennom skattekutt og infrastrukturinvesteringer. Andre land kan gå i samme finanspolitiske retning i tiden fremover. En nedgang i global handel kan derimot trekke ned global vekst, skriver de.- På kort sikt er aksjekursene noe strukket ifølge våre modeller. Våre vurderinger tilsier i sum en nøytral vekt i aksjer fremover, heter det videre.Norsk overvektSjo og Lillebostad tok for øvrig opp norske aksjer fra nøytral til overvekt i oktober.- Vi synes fortsatt det er god oppside på Oslo Børs innen energi, bank, fisk, IT og telekom, sa Sjo til Hegnar.no da.De mest overvektede aksjene i DNB Norge-porteføljen er (per 30/11) Aker BP, Sparebank 1 SR-Bank og Subsea 7, mens Orkla, Statoil og Hydro er de mest undervektede.På samme tidspunkt var de fem største aksjene i porteføljen Telenor (8,71 prosent vekt), DNB (7,85 prosent), Marine Harvest (7,17 prosent), Subsea 7 (7,08 prosent) og Aker BP (6,90 prosent).Vi gjør oppmerksom på at Periscopus ved Trygve Hegnar eier fire millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 0,9 prosent, i Marine Harvest.