- Trump klarte på få dager det sentralbanker ikke har klart på fem år

Vil Donald Trump sette verden i revers?

2016 har vært et år med overraskelser, der Brexit og Donald Trumps i presidentvalget i USA har vært de største.- Den beste forklaringen på de overraskende resultatene er at folk flest er frustrert over tingenes tilstand. Spesielt oppleves økte inntektsforskjeller som urettferdig, skriver daglig leder og forvalter Espen Seidel i Finansco Forvaltning i en kommentar Hegnar.no har fått tilgang til.Seidel trekker frem effektene av 30 år med globalisering, som har vært spesielt lønnsomt for fremvoksende økonomier med store forekomster av råvarer eller billig kvalifisert arbeidskraft.Ifølge Verdensbanken steg inntekten for «verdens arbeiderklasse» med over 70 prosent i årene 1988-2008, mens den fattigste milliarden av verdens innbyggere i samme periode økte sine inntekter med over 40 prosent (se illustrasjon lenger ned).Redusert kjøpekraft i 20 årDe rike og middelklassen har også økt sine inntekter, men på langt nær like raskt.- Den globale inntektsforskjellen er redusert og verden har gått et skritt i retning av å bli mer rettferdig. Men godene har ikke blitt helt jevnt fordelt. Et voldsomt velstandsløft i arbeiderklassen og middelklassen utenfor den vestlige verden, blant annet Kina, Mexico og India, har kommet på bekostning av den jevne lønnsmottaker i Europa og USA, påpeker Seidel.Den tradisjonelle arbeiderklassen i Europa og USA har faktisk opplevd redusert kjøpekraft over en 20-årsperiode.- For mannen i gata har det blitt vanskeligere og vanskeligere å få endene til å møtes. Samtidig ser man en voldsom velstandsutvikling rundt seg, der spesielt de rike har blitt mye rikere. (...) Situasjonen oppleves som urettferdig, og har forverret seg over tid. Frustrasjonen har kulminert i protestvalg og uventede resultater, skriver forvalteren.Artikkelen fortsetter under illustrasjonen.

Ser ingen revers med TrumpHan kan ikke se at verken Storbritannias exit fra EU eller president Trumps mur mot Mexico skal reversere effekten av 30 år med globalisering.- Frustrasjon over manglende velstandsutvikling vil fortsette å prege Vesten. Flere overraskende utfall venter oss når folk protesterer ved stemmeurnene. Protestvelgerne forventer omfordeling av godene, men har bare skuffelser i vente, spår Seidel.Han tror lite forutsigbare markeder vil prege investorenes hverdag fremover.- Konsensus blant de store aksjestrategene var at Trump ville tape presidentvalget. Hvis han vant, ville det sende globale aksjemarkeder hodestups ned. Trump vant og aksjemarkedene steg til nye rekorder. Trump klarte på få dager det verdens sentralbanker ikke har klart på fem år, nemlig å skape forventninger om økt inflasjon, avslutter forvalteren.