Vi spiser mer kjøtt og mindre sukker

Nedgangen i kjøttforbruket i 2014 innvarslet ikke en ny trend. Nordmenn spiste mer kjøtt i fjor enn året før, viser en ny rapport fra Helsedirektoratet.

Personlig økonomi

Samtidig går sukkerinntaket ned, framgår det av Helsedirektoratets rapport om utviklingen i norsk kosthold, som er en årlig statusrapport og presentasjon av kostholdet i Norge i året som gikk.– Nordmenns kosthold er jevnt over ganske bra, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet.Kosthold er sammen med røyking den viktigste risikofaktoren for utviklingen av ikke-smittsomme sykdommer som for eksempel hjerte- og karsykdommer, diabetes, kreft og kols, som på fagspråket kalles NCD.NCD er ansvarlige for mer enn 80 prosent av alle dødsfall i Norge. (©NTB)

kosthold
kjøtt
helsedirektoratet
Nyheter
Personlig økonomi