Ikke alle er klar over at de må søke om alderspensjon eller andre pensjonsytelser, skriver Dagbladet. De som blir syke eller er uføre er særlig utsatt.- Noen tror utbetaling skjer automatisk eller at sjefen sier ifra. Men arbeidsgiver er ikke alltid oppmerksom på dette, spesielt ikke i mindre bedrifter(..), sier Øyvind Røst, pensjonsøkonom i KLP til avisen.Det kan bli dyrt dersom du glemmer å søke om pensjon i tide. For noen kan forglemmelsen innebære at de mister pensjonsytelser som de har krav på.Tabbene du ifølge Dagbladet bør unngå:
  • Glemme å søke om AFP
  • Glemme å søke om alderspensjon fra folketrygden
  • Glemte pensjonsrettigheter
  • Glemt uførepensjon
  • Tap av alderspensjon for uføre