Hermanruds heteste aksjetips - unngå disse aksjene

- Det er håp for Stavanger, sier sjefstrategen.

Personlig økonomi

Sjefstrateg Peter Hermanrud i Swedbank var en av foredragsholderne da finansrådgiverne i Finansco avholdt sitt årsseminar onsdag i forrige uke.Der tegnet han bildet av rentekurver som vil fortsette oppgangen.- Rentene vil fortsette opp- Sterkere global vekst og høyere råvarepriser vil gi økt inflasjon. Dette vil igjen slå ut i høyere renter, sa Hermanrud ifølge presentasjonsmateriellet som Hegnar.no har fått tilgang til.Han viste videre til at lønningene stiger raskere i USA, og at kostnaden per enhet stiger raskt.- Vi får se det samme andre steder i 2017. Videre vil proteksjonisme med Donald Trump som president vil gi økt inflasjon. Dette er ikke akkurat et scenario der vi ser for oss at rentene blir liggende på sitt laveste nivå noensinne, fortsatte sjefstrategen.Ifølge Hermanrud har selv store renteøkninger - historisk sett - vært OK for aksjer.- Da ser vi bort fra 2008-09 grunnet finanskrisen, men mønsteret var det samme der, sa han videre.- Unngå rentesensitive aksjerMen hvilke aksjer skal du investere i når rentene stiger?Sjefstrategens fremste råd er å unngå rentesensitive aksjer.- Selskaper innen konsum og telekom vil ha den samme inntjeningen, men diskontert på et høyere avkastningskrav. Næringseiendom er også en taper når renten stiger, sa Hermanrud.Han anbefaler også å være forsiktig med vekstaksjer, der P/E (price/earnings = aksjekurs i forhold til resultat per aksje) er høy.- Her ligger en stor del av verdien langt frem i tid. Diskonteringseffekten er stor, fortsatte sjefstrategen.Aksjer på Oslo Børs som kan tape på økte renter er ifølge Hermanrud Orkla, Telenor og Schibsted, i tillegg til næringseiendom, der aktører som Norwegian Property og Entra er store.- Håp for Stavanger ogsåHva så med vinneraksjer under en renteoppgang?- Både renter og sykliske aksjer stiger når vekstforventningene øker, sa Hermanrud, og viste til at aluminium og riggaksjer nå er nær bunnen i kapasitetssyklusen.- Videre er det vanskelig for banker å være lønnsomme når de ikke tjener penger på innskudd, påpekte sjefstrategen.Som mulige vinnere på Oslo Børs fremover trakk han derfor frem Norsk Hydro, Yara, Storebrand, DNB, olje/oljeservice og shipping.Ifølge Hermanrud er det altså håp for Stavanger også. Han tror offshore snart bunner ut, og trakk frem flere årsaker til at aktiviteten skal begynne å stige igjen i 2017.- Kontantstrømmen for oljeselskapene er den beste på seks år, selv med en oljepris på 55 dollar fatet. Det gir rom for økte investeringer. Investeringene bunner vanligvis rundt ett år etter oljeprisen. Det tilsier en bunn tidlig i 2017, fortalte Hermanrud.- Videre har seismikksalget stabilisert seg – det pleier å lede på resten av markedet. Og selv i rigg ser vi nå en utflating - i faktisk aktivitet, la sjefstrategen til.

peter hermanrud
swedbank
finansco
norsk hydro
rente
Nyheter
Aksjeanalyse
Personlig økonomi
Aksjeanalyse