Ansatte med mye overtid, bonus eller andre tillegg risikerer å få lavere pensjon enn de tror, skriver Dagens Næringsliv.- Manglende pensjonssparing på bonus rammer typisk konsulenter, rådgivere, forvaltere, selgere og meglere som ofte har lav til moderat fastlønn og en "fast" høy bonus. Her er det en vid tolkningsramme i lovverket, sier pensjonsrådgiver i Aon Norway, Beate Fahre, til avisen.- Etter 40 år med lønn på 600.000 kroner, bonus på 250.000 kroner og fem prosent innskudd, blir total pensjon 340.000, det vil si rundt 40 prosent av total lønn på 850.000 kroner. Mange forventer nok en langt høyere pensjon enn det, påpeker hun.Fahre mener regelverket er laget for en tid da de fleste arbeidstagerne hadde ytelsespensjonsordning gjennom arbeidsgiver, men at tiden for å holde variabel lønn utenfor pensjonsgrunnlaget er forbi. - Mitt råd er å forhandle med arbeidsgiver om at all lønn skal inkluderes i pensjonsgrunnlaget. Hvis arbeidsgiver sier at det har vi ikke råd til, da må innskuddssatsen settes ned, så kan det uansett gi et bedre utfall enn å fortsette å ekskludere variabel lønn, sier Fahre til DN.