Leif Eriksrød klar for høyere oljepriser

Røkke-aksje var desidert best i 2016.

Personlig økonomi

12,1 prosent steg hovedindeksen med i 2016.Oslo Børs noterte seg dermed for det femte året på rad med positiv avkastning, noe Alfred Bergs norske aksjeteam også merket seg.- Fem år med positiv avkastning kan virke avskrekkende på mange investorer. Men gjennomsnittsavkastningen disse fem årene er faktisk også ganske så tett på gjennomsnittet de siste 34 årene: 12,2 prosent, skriver Alfred Berg i en oppsummering.Årlig gjennomsnittsavkastning på Oslo Børs er 11,9 prosent siden opprettelsen av hovedindeksen i 1982.Samtidig leverte ifølge Oslo Børs nær sagt samtlige aktive norske aksjefond avkastning over gjennomsnittet i 2016, og Alfred Berg var intet unntak.Alfred Berg Gambak steg 18,6 prosent i 2016, mens Alfred Berg Aktiv la på seg 15,6 prosent. De to leverte dermed drøye hhv. syv og fire prosent meravkastning mot referanseindeksen (Oslo Børs Fondsindeks).Traff på sektorrotasjon- Mange lå åpenbart godt eksponert i forhold til sektorrotasjonen vi fikk 2. halvår i 2016. I de internasjonale markedene falt defensive sektorer som konsum, farmasi, telekom og forbruk tilbake. Mer «offensive» sektorer som materialer, energi og finans steg. Vi fikk en tilsvarende sektorrotasjon på Oslo Børs, skriver forvalterne.Unntaket var konsum, hvor fiskeaksjene gjorde at sektoren holdt stand her hjemme.- Mens våre forvaltere holdt en kraftig undervekt i energisektoren og en kraftig overvekt i konsumsektoren fra siste halvdel av 2014 og frem til begynnelsen av 2016., har vi gjennom 2016 redusert vår undervekt i energisektoren kraftig. Endringen har skjedd gradvis kvartal for kvartal gjennom året, heter det.- Vi har også redusert vår overvekt i konsumsektoren og økt i material- og industrisektoren, legger Alfred Berg til.De siste fem årene kan Alfred Berg Gambak vise til en totalavkastning på 168 prosent, noe som gir en total meravkastning mot markedet (fondsindeksen) på 80 prosent i perioden. Dette tilsvarer 21,8 prosent i gjennomsnittsavkastning i året, mot referansens 13,5 prosent.Tilsvarende tall for Alfred Berg Aktiv, som har en mer moderat risikoprofil, er ifølge Morningstar 142 prosent totalavkastning og 54 prosent total meravkastning. I snitt per år snakker vi om 19,3 prosent, og 5,7 prosentpoeng bedre enn for fondsindeksen på Oslo Børs.Røkke-olje klart bestNår oljeprisen mer enn doblet seg, ble energi en av fjorårets vinnersektorer, med en oppgang på 32 prosent.- Med en oppgang på 183 prosent var Aker BP aksjen som steg desidert mest innen sektoren. Aksjen var også enkeltaksjen som bidro mest til meravkastningen i 2016 for Alfred Berg Gambak, skriver forvalterne.Aker BP, i tillegg til Subsea7 og Aker Solutions, var alle blant posisjonene Alfred Berg økte mest i alle sine aktive aksjefond gjennom 2016. - Vi er dermed i langt større grad enn tidligere posisjonert for en høyere oljepris fremover, heter det videre.Laks ble selvfølgelig også en vinner i året som gikk.- Mens tilbudsoverskudd har tynget oljeprisen de siste årene, har tilbudsunderskudd drevet lakseprisene i motsatt retning. Stadig nye rekorder for lakseprisene ga sjømatsektoren et løft på kraftige 56 prosent i 2016, heter det.Flere fiskeaksjer mer enn doblet seg, og både Marine Harvest og Salmar var blant aksjene som bidro mest til at Gambak- og Aktiv-fondene også i fjor gjorde det bedre enn markedet.Finanssektoren gjorde det også sterkt med 24 prosent oppgang i fjor, med Sparebank 1 SR-Bank og Skandiabanken blant de sterkeste bidragsyterne - både i sektoren og i Alfred Bergs fond.Hva med 2017?Siden opprettelsen av hovedindeksen i 1982 har Oslo Børs tre ganger (inklusive 2012-16) levert fem år på rad med positiv avkastning. I 1993-97 ble den årlige gjennomsnittsavkastningen 28,2 prosent og i 2003-07 enda mer solide 32,5 prosent.- Med 12,2 prosent årlig avkastning siste fem år er det, i motsetning til tidligere oppgangsperioder, lite eufori å spore i markedet nå, mener Alfred Berg-forvalterne.De registrerer at oljeprisen fortsatt er halvert siden 2014, og marginal produksjonskostnad per fat nesten det samme.- Etterspørselen etter olje fortsetter å stige. Oppmykning av forholdet mellom Norge og Kina, og signaler fra Trump om fjerning av økonomiske sanksjoner mot Russland lover bra for norsk laks. Norske banker er i mål med kapitaloppbygningen de har blitt påtvunget som følge av nye regler etter finanskrisen, og mange er etterhvert i utbytteposisjon, heter det videre.- Vi utelukker på ingen måte at 2017 blir sjette år på rad med positiv avkastning for norske aksjer, avslutter forvalterteamet.Til slutt tar vi med at både Alfred Berg Gambak og Alfred Berg Aktiv forvaltes av Leif Eriksrød.Les også: - Vi aner jo ikke hvor mange aksjer det er i selskapet om to år

aksjefond
alfred berg
leif eriksrød
aker bp
Nyheter
Personlig økonomi