Renter er inn, aksjer litt ut

Alle ville ha renter, mens utlendingene solgte aksjer (utvidet).

Mark Lennihan
Personlig økonomi

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser fredag at det i desember i fjor ble nettotegnet andeler i verdipapirfond for 2.011 millioner kroner.Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av måneden i 981,6 milliarder kroner.Halv milliard ut av aksjerAksjefond opplevde en nettoinnløsning på 523 millioner, mens rentefond ble nettotegnet for 2.801 millioner kroner.Blant rentefondene ble pengemarkedsfond nettotegnet for 2.025 millioner, obligasjonsfond for 36 millioner, mens «andre rentefond» ble nettotegnet for 741 millioner kroner.«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.Kombinasjonsfond ble nettotegnet for 189 millioner, mens andre fond/hedgefond» ble nettoinnløst for 457 millioner kroner.Utlendingene solgteBryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 1.090 millioner kroner i desember.Da holder vi «pensjonsmidler med fondsvalg» utenfor. Her ble resultatet en nettotegning på 71 millioner kroner i måneden.«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).Til slutt tegnet norske institusjoner verdipapirfond for netto 1.568 millioner kroner i desember, mens utenlandske kunder innløste for netto 719 millioner kroner.Ser vi på aksjefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), nettotegnet norske personkunder for 589 millioner kroner i desember.For pensjonsmidler ble fasiten en nettoinnløsning på 376 millioner kroner.Norske institusjonskunder (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) nettotegnet aksjefond for 497 millioner kroner, mens utenlandske kunder innløste for netto 1.233 millioner kroner.Alle ville ha renterSer vi på rentefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), tegnet norske personkunder for netto 523 millioner kroner.Via pensjonsmidler nettotegnet kundegruppen for 457 millioner kroner.Norske institusjoner nettotegnet rentefond for 1.228 millioner, mens utenlandske kunder tegnet for netto 594 millioner kroner.Én av tre kroner inn i aksjerSer vi 2016 under ett, ble det i løpet av året nettotegnet andeler i verdipapirfond for 39.155 millioner kroner.Aksjefond opplevde en nettoinnløsning på 13.440 millioner, mens rentefond ble nettotegnet for 26.994 millioner kroner.Blant rentefondene ble pengemarkedsfond nettotegnet for 12.901 millioner, obligasjonsfond for 12.622 millioner, mens «andre rentefond» ble nettotegnet for 1.470 millioner kroner.Kombinasjonsfond ble nettoinnløst for 976 millioner, mens andre fond/hedgefond» ble nettoinnløst for 303 millioner kroner.Utlendingene solgteBryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 4.823 millioner kroner i 2016.Da holder vi «pensjonsmidler med fondsvalg» utenfor. Her ble resultatet en nettotegning på 11.828 millioner kroner i fjor.- Fortsatt lavt rentenivå har nok bidratt til at flere nordmenn velger å sette sparepengene i fond. Langsiktig sparing i et aksje- eller kombinasjonsfond gjennom en fast spareavtale, er et trygt alternativ til banksparing og du kan samtidig forvente høyere avkastning over tid, sier foreningens administrerende direktør Bernt S. Zakariassen i en kommentar.Til slutt tegnet norske institusjoner verdipapirfond for netto 25.726 millioner kroner i 2016, mens utenlandske kunder innløste for netto 3.221 millioner kroner.Ser vi på aksjefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), nettotegnet norske personkunder for 2.426 millioner kroner i fjor.For pensjonsmidler ble fasiten en nettotegning på 5.344 millioner kroner.Norske institusjonskunder (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) nettotegnet aksjefond for 12.243 millioner kroner, mens utenlandske kunder innløste for netto 6.573 millioner kroner.Alle ville ha renterSer vi på rentefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), tegnet norske personkunder for netto 3.485 millioner kroner.Via pensjonsmidler nettotegnet kundegruppen for 6.063 millioner kroner.Norske institusjoner nettotegnet rentefond for 15.323 millioner, mens utenlandske kunder tegnet for netto 2.123 millioner kroner.

aksjefond
sparing
rentefond
verdipapirfondenes forening
Nyheter
Personlig økonomi