- Renterisikoen er størst på nedsiden

DNB Markets øyner skuffelser fremover.

Personlig økonomi

DNB Markets tror styringsrenten hos Norges Bank blir værende på dagens 0,50 prosent i lang tid fremover.- Men det nærmeste året tror vi risikoen er størst på nedsiden, altså er det mer sannsynlig at styringsrenten blir satt ned enn opp, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i dagens morgenrapport.Tror på skuffelserDette bygger meglerhuset for det første på Norges Banks egen kommunikasjon.- Sentralbanken gjentok i desember at rentekutt er mer sannsynlig enn renteheving den nærmeste tiden, både med ord og med rentebanen som har en bunn på 0,40 prosent. For det andre tror vi de norske nøkkeltallene kan komme til å skuffe relativt til sentralbankens anslag fremover, forklarer Strøm Fjære.Hun viser videre til at den kraftige boligprisveksten og risikoen for finansielle ubalanser har vært et viktig argument for å holde styringsrenten uendret.- Vi tror på markert lavere boligprisvekst fremover, og at det er en risiko for at boligprisene kan komme til å falle. Da er det ikke gitt at Norges Bank lenger ser på boligmarkedet som et like viktig argument mot videre rentekutt. På dette punktet er det imidlertid også risiko på oppsiden. Hvis den kraftige boligprisveksten fortsetter, vil Norges Banks bekymring for finansielle ubalanser sannsynligvis øke, heter det videre.Lånerenten opp?Hva så med utlånsrentene til husholdningene?Her viser DNB Markets til Norges Banks siste utlånsundersøkelse, som indikerte at utlånsrentene mot husholdninger ventes å øke noe fremover.- Dette skyldes blant annet utsikter til høyere marginer. Det kan godt være utlånsrentene skal noe opp det nærmeste året, men fortsatt lav styringsrente og pengemarkedsrente begrenser trolig hvor mye bankene vil sette opp utlånsrentene, skriver Strøm Fjære.

rente
norges bank
boligprisene
dnb markets
Nyheter
Personlig økonomi