Rikere i aksjefond - her fikk du knallavkastning i 2016

- De som stenger støyen ute, blir vinnerne.

Personlig økonomi

Norske personkunder hadde ved utgangen av 2016 192,1 milliarder kroner direkte plassert i fond, hvorav 116,3 milliarder kroner i aksjefond.Beholdningen i aksjefond hadde da steget 5.260 millioner kroner i løpet av måneden.Samtidig viste tall fra Verdipapirfondenes Forening lagt frem tidligere i dag at norske personkunder nettotegnet aksjefond for 589 millioner kroner i desember.Opp 4,7 milliarder i desemberI beholdningsendringen ligger to elementer: tegning/innløsning og verdiendring.Beholdningen steg altså med 5.260 millioner, etter en nettotegning på 589 millioner kroner.Norske personkunders aksjefond fikk i desember derfor en verdistigning på 4.671 millioner kroner (5.260 - 589).Går vi inn på de enkelte kategoriene, fikk norske fond månedens største verdistigning med 1.274 millioner kroner, mens globale fond steg 825 millioner kroner.Nordiske fond løftet seg med 774 millioner kroner i verdi.Opp 5,3 milliarder i 2016La oss gjøre den samme øvelsen på utviklingen for hele 2016.Norske personkunders beholdning i aksjefond steg 7.772 millioner kroner i løpet av fjorårets 12 måneder.I samme periode ble aksjefond nettotegnet for 2.426 millioner kroner.Norske personkunders aksjefond fikk i fjor altså en verdistigning på 5.346 millioner kroner (7.772 - 2.426). 20,99Blant enkeltkategoriene hadde norske fond den største verdistigningen i perioden: 4.038 millioner kroner.Fond som investerer i nye markeder (vekstmarkeder) steg med 513 millioner kroner i verdi i løpet av fjoråret.Pensjonsmidler i aksjefondVi minner om at tallene over gjelder norske personkunders direkte investeringer i aksjefond.Men store summer investeres også indirekte i aksjefond som «pensjonsmidler med fondsvalg».Dette viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS). 17,1Opp 2,5 milliarder i desemberNorske personkunder hadde ved utgangen av 2016 123,6 milliarder kroner indirekte plassert i fond, hvorav 66,6 milliarder kroner i aksjefond.Beholdningen steg i desember med 2.123 millioner, til tross for en nettoinnløsning på 376 millioner kroner.Norske personkunders aksjefond (via pensjonsmidler) fikk i desember derfor en verdistigning på 2.499 millioner kroner (2.123 + 376).Går vi inn på de enkelte kategoriene, fikk globale fond månedens største verdistigning med 1.514 millioner kroner.Norske fond løftet seg med 565 millioner kroner i verdi.Norske personkunders aksjefond (direkte og via pensjonsmidler) fikk i desember derfor en samlet verdistigning på 7.170 millioner kroner (4.671 + 2.499).Opp 4,8 milliarder i 2016I løpet av fjorårets 12 måneder steg beholdningen 10.136 millioner kroner. I samme periode ble det nettotegnet for 5.344 millioner kroner.Norske personkunders aksjefond (via pensjonsmidler) fikk i fjor altså en verdistigning på 4.792 millioner kroner (10.136 - 5.344).Blant enkeltkategoriene hadde globale fond den største verdistigningen i perioden: 2.637 millioner kroner.Norske fond steg med 1.841 millioner kroner i verdi i løpet av fjoråret.Norske personkunders aksjefond (direkte og via pensjonsmidler) fikk i 2016 derfor en samlet verdistigning på 10.138 millioner kroner (5.346 + 4.792). Mer om hvilke norske aksjefond som gjorde det skarpest i fjor, finner du her.18,3 prosent i norske fondBeregninger VFF selv har gjort, viser at nordmenn som sparer i fond som investerer i norske aksjer i 2016 fikk en uvektet, gjennomsnittlig avkastning på hele 18,3 prosent.Til sammenligning steg hovedindeksen på Oslo Børs 12,1 prosent i 2016.Fond som investerer i nye markeder (vekstmarkeder) ga en snittavkastning på seks prosent, mens globale aksjefond i gjennomsnitt oppnådde en avkastning på 2,4 prosent.De siste fem årene har nordiske og globale aksjefond gitt mest igjen for pengene, med en årlig gjennomsnittlig avkastning på hhv. 18,5 og 16,2 prosent.- Det er nettopp dem som sparer jevnt og trutt, og klarer å stenge markedsstøyen ute, for eksempel den som fulgte i kjølvannet av fjorårets «Brexit» og Trumps valgseier i USA, som kan forvente å oppnå meravkastning på sparepengene sine, sier VFF-direktør Bernt S. Zakariassen i en kommentar.

aksjefond
sparing
rentefond
verdipapirfondenes forening
Nyheter
Personlig økonomi