Sjo er bull på olje og øker i Frontline

- Oljeselskapene har blitt mer positive, sier Jarle Sjo.

I desember 2015 ble det kjent at Jarle Sjo sluttet i Odin Forvaltning.Fra 1. mai i fjor har han jobbet som forvalter i DNB Asset Management.Sjo er ansvarlig forvalter for blant annet DNB Norge, der han også har med seg Odd Einar Lillebostad.Og Sjos inntreden ser ut til å ha hatt en positiv effekt på avkastningen for DNB Norge.Fra å ligge 1,6-1,7 prosentpoeng bak referanseindeksen (Oslo Børs Fondsindeks) over tre og fem år, endte fondet godt foran i 2016.I desember steg fondet 4,43 prosent, mot referanseindeksens 3,76 prosent.Dermed noterte fondet seg for en avkastning på 14,9 prosent i 2016, mot 11,5 prosent for referansen, viser en rapport Hegnar.no har fått tilgang til.- Oljeprisen må oppForvalterne forklarer meravkastningen i desember med eksponeringen mot olje og oljeservice. Subsea 7, Aker BP, Statoil og PGS var de viktigste positive bidragsyterne, mens Opera Software var enkeltaksjen som trakk mest ned.Ser vi på hele 2016, ble Aker BP fondets desidert beste investering med sin oppgang på 180 prosent. Sparebankene Midt-Norge, Nord-Norge og SR-Bank bidro også positivt.Oljeeksponeringen deres kaster altså av seg. Vil dette fortsette gjennom 2017?- Olje- og gasspriser var opp over 50 prosent i 2016, og det førte til god avkastning på Oslo Børs. Vi er fortsatt positive til energisektoren fremover. Det investeres fortsatt for lite til å erstatte fallende reserver, så vi tror oljeselskapenes investeringstakt vil øke fremover. Dessverre vil oljeselskapenes leting fremover ikke kunne øke oljeproduksjonen de neste årene, fordi det tar så lang tid fra leting til produksjon, sier Sjo til Hegnar.no.- Dette betyr at amerikansk skiferproduksjon må erstatte dette store gapet som vil oppstå. For at det skal være lønnsomt med en så stor produksjonsøkning i USA, tror vi at oljeprisen må stige fra dagens nivå, føyer han til.Øker i FrontlineSjo og Lillebostad økte i løpet av desember sin eksponering mot Schibsted og Frontline. Den økte Frontline-vektingen står for eksempel i kontrast med Carnegie, som ifølge Finansavisen nå anbefaler salg av aksjen. Meglerhuset tror markedet har gått i nybyggfellen igjen, og at ratefallet mot slutten av forrige uke er starten på nedturen.Hvorfor øker dere i Frontline nå?- Tankaksjer har vært svake, nettopp på grunn av mange nybyggleveringer. Vi nærmer oss slutten på de store leveransene, og tviler på om rederne vil bygge nytt med det første. Flåten vil bli eldre, og gammel tonnasje må etterhvert fjernes fra markedet. Annenhåndsverdier er lave, og vi tror de kan ha nådd bunnen, svarer Sjo.- Det er mulig ratene skal noe ned på kort sikt, men dette er en litt mer langsiktig investering enn kun de neste ukene, legger han til.Tror på laks, oljeDen andre aksjen DNB Norge kjøpte mer av i desember er altså identisk med den Sjo trakk som sitt beste 2017-tips i Finansavisens nyttårsutgave: Schibsted.- Schibsted tror vi har falt for mye. Frykten for at Facebook skal konkurrere ut Schibsted er etter vår oppfatning ubegrunnet. Vi tror selskapet vil redusere investeringene fremover, og vise bedre lønnsomhet etterhvert som de tar seg bedre betalt for sine tjenester, forklarer forvalteren.Hvilke øvrige selskaper i deres portefølje har de beste 2017-utsiktene?- Til tross for nedgraderinger fra flere analytikere, er vi fortsatt positive til oppdrettsselskapene. Sammenlignet med andre selskaper innen konsum, prises sektoren på attraktive nivåer. Ja, prisene er høye, men vi ser begrenset tilbudsvekst fremover og tror prisene vil holde seg på høye nivåer i lang tid, svarer Sjo. - Vi er fortsatt positive til olje, men er kanskje blitt noe mer positive til oljeservicesektoren i det siste. Gitt at oljeselskapene må øke investeringene fremover, vil det gagne leverandørindustrien. TGS annonserte økte «late sales» i 4. kvartal, så det er allerede et tegn på at oljeselskapene har blitt mer positive, fortsetter han overfor Hegnar.no.Norsk overvektDNB-duoens forventninger om bedre økonomisk aktivitet globalt trekker i retning av fortsatt gode aksjemarkeder, og at renter kan stige videre.- Likevel tror vi at den kraftige oppgangen vi har hatt i aksjemarkedet i det siste kan være litt for mye basert på positive forventninger. Det betyr at markedene på kort sikt kan være mer utsatt for skuffelser og kortvarige fall, noe som kan føre til urolige markeder. Derfor velger vi å anbefale nøytralvekt på aksjer i vårt markedssyn for januar, skriver de.Sjo og Lillebostad beholder vel å merke overvekten i norske aksjer, etter en oppgradering fra nøytral i oktober.De mest overvektede aksjene i DNB Norge-porteføljen er (per 31/12) Aker BP, Subsea 7 og Sparebank 1 SR-Bank, mens Orkla, Statoil og Norsk Hydro er de mest undervektede.På samme tidspunkt var de fem største aksjene i porteføljen Telenor (8,20 prosent vekt), DNB (7,59 prosent), Subsea 7 (7,47 prosent), Marine Harvest (6,80 prosent) og Aker BP (6,44 prosent).Vi gjør oppmerksom på at Periscopus ved Trygve Hegnar eier fire millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 0,9 prosent, i Marine Harvest.


Les også