Skagen vegrer seg for oljeaksjer

Oljeaksjer topper ikke Skagens meny.

Personlig økonomi

Skagen Fondenes årlige nyttårskonferanse gikk av stabelen i Oslo onsdag i forrige uke.I sin oppsummering av børsåret 2016  kom investeringsdirektør Alexandra Morris ikke utenom de politiske hendelsene.- Politiske valg kommer og går som tidevannet, og vi ser stort sett bare krusninger på børsene, så sant valgene ikke fører med seg endringer i politikk. Populismen har vært en slags ventil for dem som har følt seg oversett, men at den skulle bre så om seg at vi i fjor fikk valgskred i to av verdens mektigste land kom som et jordskjelv, sa hun.- Juryen ute på TrumpEtt av disse jordskjelvene var naturligvis at Donald Trump vant presidentvalget i USA .Dere ser investeringsmuligheter i vekstmarkedene i år. Trump i presidentstolen høres umiddelbart negativt ut?- Ja, men det blir enda mer negativt for USA hvis han skulle gjennomføre noen av sine proteksjonistiske trusler. Juryen er ennå ute på hva Trump kommer til å gjøre, men den foreløpige dommen i aksjemarkedet er at det blir bra, sier Morris i et intervju Hegnar.no gjorde i løpet av konferansen.Er Trump-rallyet vi har sett på børsene siden valget berettiget, eller undervurderes faren for negative effekter på for eksempel verdenshandelen?- Det blir veldig spennende å se. Stort sett skjer det ikke så mye med verdens børser etter et valg, så lenge det ikke skjer noen store endringer i den økonomiske politikken. Juryen er altså ute på om det vil komme proteksjonistiske tiltak eller ikke, men markedet har så langt ikke tolket det som at slike tiltak kommer. Vi vil kanskje se noen endringer som skaper overskifter, men som får minimal realeffekt, svarer investeringsdirektøren.  - Det markedet har sett på, er blant annet at Trump ønsker å gi skattelette og sette i verk store infrastrukturprosjekter, og nettopp dette vil være positivt for aksjemarkedet, legger hun til.Finans og farmasiHva er deres magefølelse for Trump, og hvordan han vil påvirke økonomi og børser de neste fire årene?- Vi ønsker å fokusere på enkeltaksjer, og ikke så mye på bakgrunnsstøyen. Men konsensus er vel at rentesensitive aksjer - som for eksempel finans - vil gjøre det godt. Det samme vil selvfølgelig gjelde selskaper innenfor byggevarer, sement, samt bygg og anlegg, sier Morris.Farmasi har vel også vært nevnt? - Ja, og det er fordi man ønsker å endre på Obamacare, til fordel for en «Trumpocare». Trump vil ikke ha så sterk regulering av medisinpriser, og det kan jo gjøre det enklere for sektoren, svarer Skagen-direktøren.Lite olje, enda mindre laksDet er lite energi i porteføljene deres. Er det utsikter til at det blir mer i 2017?- Det er opp til forvalterne å finne den optimale risikodiversifiseringen i porteføljene, og plukke enkeltaksjer de har tro på. Hvis vi ser oljeprisen falle igjen, kan du nok muligens se at vi øker innenfor energisektoren. Men med dagens oljepriser, ser vi ikke noen kjempestor oppside i å kjøpe store oljeselskaper, svarer Morris.Dere har enda mindre laks i porteføljene deres?- Laks er jo et veldig norsk fenomen, da. Og vi har veldig få norske selskaper i våre porteføljer, ettersom vårt fokus er mer globalt. Men jeg kan bare si at vi ikke har vært med på den bølgen - og at vi har lagt merke til det, avslutter investeringsdirektøren overfor Hegnar.no.

skagen fondene
alexandra morris
donald trump
olje
laks
Nyheter
Personlig økonomi