Søndagens aksjetips

700 er passert. Hva nå?

Personlig økonomi

Hovedindeksen steg 0,66 prosent fra 696,24 til 700,85 sist uke.Hovedindeksen er da opp 2,5 prosent siden nyttår. Oppgangen den siste måneden er på 3,3 prosent og de siste 12 månedene er Oslo Børs opp 28,9 prosent. Til sammenligning var oppgangen i 2015 på 5,9 prosent og 12,1 prosent i 2016.På kort siktDet tekniske bildet har ikke endret seg stort de siste ukene, og det skjedde ikke mye sist uke heller, men som vi skrev for en uke siden ble 690-nivået etablert som et lite teknisk støttenivå. Det dannet et fundament for videre oppgang forbi 700. Det markerte bruddet på de fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet før jul åpnet for oppgang til ny all-time high. Det ble ny all-time high igjen fredag, og intradag lyder den nye rekorden på 701,77.I den nåværende situasjonen, og så lenge den positive undertonen i RSI-chartet fortsetter på kort og lang sikt, kan eventuelle korreksjoner ned være en kjøpsmulighet, men samtidig bør man være litt ekstra på vakt. Det antydes nå en utviklingen med lavere topper i RSI-chartet. Det kan i så fall være et tidlig signal om en forestående korreksjon. Et lite brudd på bunnlinjen i den stigende sekundærtrenden i RSI-chartet kan også ha vært et signal om det.Ved korreksjoner er det teknisk støtte på rundt 690-, 685-nivået, 50-dagers glidende gjennomsnitt og 675. De neste nivåene kommer på 660, 650 og 645, og det vil ikke være fare på ferde før et eventuelt fall under 655-nivået, bunnlinjen i den stigende trenden og 200-dagers glidende gjennomsnitt på rundt 642.I øyeblikket er ikke sannsynligheten for et nært forestående trendbrudd veldig stor, men det kan selvfølgelig endre seg.Det lange bildetI fjor høst mente vi at det var snakk om en stor omvendt hode-skulder i chartet. Vi antydet da at hovedindeksen kunne stige til 751 i løpet av det kommende halvannet året. Høyre skulder ble imidlertid etter hvert litt utydelig og komplisert og dermed slo vi fra oss den. Selv om høyre skulder ikke ble perfekt kan den fremdeles ha beholdt sin kraft og potensialet kan dermed fortsatt være opp mot 745 - 751 i løpet av 2017.Hva så på lengre sikt? Kanskje 807 - i løpet av de kommende to årene? Måten vi har kommet frem til det på kan nok diskuteres, men avstanden fra toppen til bunnen i den halvannet år lange pausen i oppgangen, kan i hvert fall gi en pekepinn.

Nyheter
Aksjeanalyse
Personlig økonomi
Aksjeanalyse