Anker i au pair-saken

Oslo Tingretts dom i den såkalte au pair-saken vil bli anket. Det opplyser Ragnar Horns forvarer Svein Holden.- Vi er overrasket over denne dommen og vi reagerer på straffeutmålingen, sier Holden.I dommen er Ragnar Horn dømt til fem måneder ubetinget fengsel, samt dømt til å betale 34.200 kroner i erstatning til en av au pairene.Videre mener domstolen at 372.000 kroner skal inndras fra familien Horn til fordel for Staten på grunn av den fordel de oppnådde ved å ha to au pairer.Bistandsadvokat Gunhild Vehusheias påstand om at au pairene skulle tilkjennes en erstatning på 966.000 kroner ble avvist av retten.