Innskuddspensjon overtar

Finans Norge legger frem nye tall.

Pensjonist. Illustrasjon: SCANPIX.

Finans Norges markedsstatistikk for 4. kvartal 2016 viser at norske livselskapers totale forsikringsforpliktelser steg syv prosent til 1.172 milliarder kroner gjennom 2016.Tallene bekrefter trenden om at innskuddspensjon overtar for ytelsesordningene. Samlet ble rundt 92,2 milliarder kroner innbetalt til livsforsikring og pensjon i 2016, to prosent mer enn i 2015.I privat sektor fortsetter innskuddspensjon å vokse. Innbetalingen steg 14 prosent fra 2015, mens innbetalingen til ytelsesbaserte ordninger falt 25 prosent i samme periode.37,8 milliarder kroner ble innbetalt tilknyttet kommunale tjenestepensjonsordninger i fjor, 11 prosent mer enn i året før.Forsikringsforpliktelsene for privat kollektiv pensjon er nå på 557 milliarder kroner, hvorav innskuddsbaserte pensjoner utgjør 180 milliarder kroner.Forsikringsforpliktelser for kommunal kollektiv pensjon utgjør 483 milliarder kroner.Les mer her.