Søndagens aksjetips

Kommende uke kan begynne med oppgang, men det er ikke sikkert den holder så veldig lenge.

Illustrasjonsfoto: AP Photo

Hovedindeksen falt 0,84 prosent fra 707,98 til 702 sist uke, men den korrigerte helt ned til 692,82 i løpet av mandag og tirsdag. Hovedindeksen er da opp 2,65 prosent siden nyttår. Oppgangen den siste måneden er på 1,5 prosent og de siste 12 månedene er Oslo Børs opp 30,1 prosent. Til sammenligning var oppgangen i 2015 på 5,9 prosent og 12,1 prosent i 2016.På kort siktForrige søndag skrev vi at det tekniske bildet ikke hadde endret seg stort de siste ukene, og at det fremdeles var rom for videre oppgang, men også at det var signaler som tydet på at det kunne komme en forbigående korreksjon. Hovedindeksen korrigerte og på det meste var den ned 2,14 prosent, før den hentet seg inn igjen mot slutten av uken. Den snudde opp igjen etter å ha testet 50-dagers glidende gjennomsnitt og det som kan se ut til å være på et standardavvik i en justert stigende trend.Det kan også se ut til at det ble dannet en liten dobbel bunn i løpet av forrige uke. Det betyr i så fall at en videre oppgang mandag kan signalisere at det kommer et nytt støt opp mot 710-nivået. For å utløse et sterkere kjøpssignal må imidlertid 710-nivået brytes, på stigende omsetning, samtidig som RSI fortsetter opp og bryter den fallende trendlinjen i RSI-chartet.Fortsatt usikkertDet antydes fremdeles en utvikling med lavere topper i RSI-chartet, og det kan bety at konsolideringen ikke er over riktig enda. Det positive er at 50-nivået ble testet to ganger i løpet av uken som gikk og at RSI snudde opp igjen begge gangene. Den stigende trenden i RSI-chartet ble imidlertid også brutt og det kan være et signal om at konsolideringen ikke er over riktig enda, og at det kan komme mer. Brytes i tillegg 50-nivået vil det signalisere lavere stigningstakt og fortsatt konsolidering.I den nåværende situasjonen, og så lenge den positive undertonen i RSI-chartet fortsetter på lang sikt (ikke markert her), er det foreløpig ingen dramatikk i det. Eventuelle korreksjoner ned kan være en kjøpsmulighet, men samtidig bør man også være litt ekstra på vakt.Hovedindeksen falt under 696-nivået i forrige uke, men snudde opp igjen etter å ha snust på 693 og 50-dagers glidende gjennomsnitt.Ved korreksjoner er det fremdeles teknisk støtte på rundt 696-, 690-, 50-dagers glidende gjennomsnitt og 675-nivået. Men skulle hovedindeksen falle helt ned til 675 vil det også gi et brudd på den stigende sekundærtrenden. Det vil i så fall kunne bli et lite varsko.Og skulle hovedindeksen falle under 650-nivået og 200-dagers glidende gjennomsnitt vil det straks endre det meste. I øyeblikket er ikke sannsynligheten for det veldig stor, men det kan selvfølgelig endre seg.Det lange bildetI fjor høst mente vi at det var snakk om en stor omvendt hode-skulder i chartet. Vi antydet da at hovedindeksen kunne stige til 751 i løpet av det kommende halvannet året. Høyre skulder ble imidlertid etter hvert litt utydelig og komplisert og dermed slo vi fra oss den.Selv om høyre skulder ikke ble perfekt kan den fremdeles ha beholdt sin kraft og potensialet kan dermed fortsatt være opp mot 745 - 751 i løpet av 2017.Hva så på lengre sikt? Kanskje 807 - i løpet av de kommende to årene? Måten vi har kommet frem til det på kan nok diskuteres, men avstanden fra toppen til bunnen i den halvannet år lange pausen i oppgangen, kan i hvert fall gi en pekepinn.