10 råd om boligskatt

Huseiernes Landsforbund gir deg 10 råd om skattemeldingen.

1. Skattefri utleie av egen boligLeieinntekten er skattefri dersom du benytter minst halvparten av boligen du eier selv, regnet etter utleieverdien, eller dersom brutto leieinntekt ikke overstiger 20 000 kroner til sammen i løpet av året. Samme regler gjelder for utleie av ikke-seksjonert tomannsbolig.2. KorttidsutleieHyppig utleie av deler av leiligheten kan ha en så stor utleieverdi at den overstiger utleieverdien for resten av leiligheten. Man kan ved korttidsutleie leie ut hele boligen eller den mest verdifulle delen så fremt inntekten ikke overstiger 20 000 kroner i løpet av et inntektsår.3. Få med alle fradrageneDette omfatter blant annet kommunale avgifter, forsikringspremie, eiendomsskatt, kostnader ved annonsering, vedlikehold og eventuelt fradrag for slitasje på innbo. 4. Formuesverdien på sekundærboliger strammes ytterligere tilFormuesverdien er for primærboliger 25 % av antatt markedsverdi. For sekundærboliger er formuesverdien nå økt fra 70 til 80 %.5. Sjekk at formuesverdien stemmerEr formuesverdien for primærbolig eller fritidsbolig høyere enn 30 % av markedsverdien, skal den settes ned hvis du krever det. Det samme gjelder dersom formuesverdien av sekundærboliger overstiger 96 % av markedsverdien. Du må kunne dokumentere markedsverdien.6. Fradrag for renter og omkostninger ved lånRenter og alle omkostninger ved lån kan trekkes fra inntekten din.7. Skatt ved salg av boligHar du eid boligen i minst ett år, og brukt den mest verdifulle delen av egen bolig minst ett år av de siste to fra salgsavtale blir inngått, er hele gevinsten skattefri.8. Salg av pendlerbolig eller bolig på studiestedet Også slikt salg kan være skattefritt dersom boligen er eid i minst ett år og man har brukt den i minst ett av de to siste årene.9. Tap ved salg av boligHvis salget hadde vært skattepliktig dersom du hadde hatt en gevinst, vil et tap være fradragsberettiget.10. Utleie til barnaDersom voksne barn bruker en bolig du eier vederlagsfritt, kan skatteplikt oppstå. Løsningen er å la barna betale løpende utgifter. Kilde: Huseiernes Landsforbund


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også