HAS

Advarsel: Det finnes en rekke feil i boligskatten

For høy eiendomsskatt kan bli konsekvensen av at Skatteetatens estimat for boligens verdi er for høy. Finansavisen kan fortelle at eiere av 9.088 boligeiendommer fikk nedjustert verdien med gjennomsnittlig 21,7 prosent i løpet av fjoråret etter å ha klaget.- Jeg tror det er mange flere som burde klage. Beregningsgrunnlaget er basert på statistisk materiale, og har en rekke feilkilder, sier Bjørn-Olav Johansen, advokat i Deloitte. Han har jobbet med eiendomsskatt i en årrekke.I 2010 ble det innført et nytt takseringssystem for boligeiendom, og alle boligeiere i Norge måtte oppgi opplysninger om blant annet antall kvadratmeter og boligtype til Skatteetaten. Disse opplysningene benytter Skatteetaten til å regne ut boligens estimerte verdi.- En bolig som ligger i periferien av en gitt sone, og har en lavere standard enn snittet, vil med stor sannsynlighet få for høy verdi, sier advokaten til Finansavisen.Og resultatet av det kan være for høy eiendomsskatt, dersom den er basert på Skatteetatens formuesverdi, og for høy formuesskatt.Antallet klager i fjor var vesentlig høyere enn tidligere år, skriver Finansavisen. For ligningsåret 2014 var det 6.502 eiendommer som fikk nedsatt ligningsverdi etter å ha oppgitt dokumenterbar markedsverdi. I perioden 2009 til 2013 var det til sammen i underkant av 25.000 boliger som gjorde det samme, eller har endret boligens verdi direkte i selvangivelsen.Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen, tror flere i Oslo vil og bør klage på boligverdien.- Med økende boligpriser vil flere boliger overstige bunnfradraget på 4 millioner kroner, og må betale eiendomsskatt. Først da er det mange som blir oppmerksomme på boligverdien, sier Lothe til Finansavisen.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også