Sjo satser på Flex LNG

Jarle Sjo gasser på.

I desember 2015 ble det kjent at Jarle Sjo sluttet i Odin Forvaltning.Fra 1. mai i fjor har han jobbet som forvalter i DNB Asset Management.Sjo er ansvarlig forvalter for blant annet DNB Norge, der han også har med seg Odd Einar Lillebostad.Sjo-effekten?Og Sjos inntreden ser ut til å ha hatt en positiv effekt på avkastningen for DNB Norge. Fondet ligger 1,5-1,6 prosentpoeng bak referanseindeksen (Oslo Børs Fondsindeks) over tre og fem år, men endte godt foran i 2016.I februar steg fondet én prosent, mens referanseindeksen falt 0,3 prosent.Så langt i år er fondet opp 1,7 prosent, mot 1,1 prosent for fondsindeksen.Avkastningen de siste 12 månedene er 24,4 prosent, mot 21,9 prosent for referansen, viser en rapport Hegnar.no har fått tilgang til.Bull på bank - ikke DNBForvalterne forklarer meravkastningen i februar med eksponeringen mot bank, subsea og laks.Sparebank 1 SR-Bank, Sparebank 1 Midt-Norge og Sparebank 1 Nord-Norge trekkes frem i rapporten, i tillegg til Subsea 7 og Marine Harvest. PGS og Yara var enkeltaksjene som trakk mest ned.Vi merker oss også at DNB er den nest mest undervektede aksjen i porteføljen (i forhold til referanseindeksen).Dere er bull på sparebanker, men altså undervektet i DNB. Hvorfor?- Vi er fortsatt positiv til banker, men har fordelt våre investeringer på flere banker - mens kun DNB inngår i referanseindeksen. Vi har 12 prosent av fondets verdi investert i banker, sammenlignet med litt over ni prosent i referanseindeksen, forklarer Sjo.Satser på FredriksenHan og Lillebostad tok i løpet av februar inn John Fredriksens Flex LNG. Selskapet eier fire og leier tre LNG-skip (liquefied natural gas), og ønsker å satse på FSRU-markedet (floating storage regasification units).Hvorfor tar dere inn denne nå?- Vi deltok i emisjonen i Flex LNG . Vi synes LNG-markedet ser spennende ut fremover, med sterk vekst i tilbud av gass fra Australia og USA. Ordreboken er stor, men de fleste skipene vil bli levert i år og neste år. Ifølge skipsmeglere ser etterspørsel etter tonnasje ut til å øke mer enn tilbudet fremover, og utnyttelsen forventes å stige, svarer Sjo.- Emisjonen ble gjort på nivåer rundt verdijustert egenkapital, og da får vi eksponering mot moderne LNG-skip som har betydelig lavere nødvendighetsrater enn store deler av flåten, legger han til.Ingen høydeskrekk i laksLaksesektoren har vært gjenstand for nedgraderinger fra flere analytikere den siste tiden, senest fra Swedbank i dag.Dere har ingen høydeskrekk?- Nei, vi er fortsatt positive til oppdrettslaks. Vi synes det er naturlig at lakseprisene kommer ned fra de ekstremt høye nivåene vi så på slutten av fjoråret. Dette er en industri som vil oppleve god og stabil etterspørselsvekst i lang tid, så får vi håpe og tro at tilbudet holdes noenlunde stabilt fremover, sier Sjo.- I Norge vil veksten være begrenset fremover, og det kan sees ut som at Chile ikke vil øke produksjonen betydelig med det første. Sektoren er lavt priset, og vi er optimistiske med hensyn til våre investeringer i Marine Harvest og Bakkafrost, fortsetter forvalteren overfor Hegnar.no.Spent på TrumpSjo og Lillebostad mener ledende indikatorer for økonomisk vekst peker oppover.- Spesielt er de positive vekstsignalene drevet av bedring i arbeidsmarkedene, økt konsum og forventninger til skattekutt i USA. Inflasjonen tar seg noe opp, og gjør at sentralbankene snart kan gå forsiktig frem med rentehevinger, skriver de to.- Likevel preges markedene av politisk risiko, og spesielt knyttet til hvordan president Donald Trumps politikk vil påvirke global vekst. Samtidig har aksjemarkedene hatt sterk utvikling de siste månedene, noe som på kort sikt gjør markedet noe utsatt for skuffelser, heter det videre.Norsk overvektSjo og Lillebostad beholder vel å merke overvekten i norske aksjer, etter en oppgradering fra nøytral i oktober.De mest overvektede aksjene i DNB Norge-porteføljen er (per 28/2) Subsea 7, Sparebank 1 SR-Bank og Aker BP, mens Orkla, DNB og Statoil er de mest undervektede.På samme tidspunkt var de fem største aksjene i porteføljen Telenor (8,93 prosent vekt), Subsea 7 (6,84 prosent), Marine Harvest (6,15 prosent), Statoil (5,59 prosent) og DNB (5,46 prosent),Vi gjør oppmerksom på at Periscopus ved Trygve Hegnar eier fire millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 0,9 prosent, i Marine Harvest.