Fremmet sak mot Oslo kommune på vegne av flere tusen innbyggere

Norsk Familieøkonomi har identifisert over 5000 personer i Oslo som kan ha betalt for mye eiendomsskatt. For å rekke klagefristen er saken forhåndsfremmet på deres vegne.

3200 boliger kan ha blitt feillignet for eiendomsskatt i 2016, og for enkelte kan det tilsvare over 10.000 kroner for mye betalt i eiendomsskatt, fremgår det av en pressemelding fra Norsk Familieøkonomi.Kapital avslører skandalen i ukens utgaveDette er sakenI Oslo kommune har boliger med flere bruksenheter krav på bunnfradrag for hver enhet i beregningsgrunnlaget. En eiendom i Oslo med flere godkjente bruksenheter, kan ha krav på et bunnfradrag på fire millioner for hver enhet.I henhold til Forskrift for eiendomsskatt i Oslo kommune fra desember 2015 skulle alle boenheter registrert i matrikkelen gis automatisk bunnfradrag i 2016. Siden kommunen ikke hadde informasjon om fordeling av areal mellom boenheter i en eiendom, ble ikke dette overholdt.Det ble da sendt ut brev til de berørte med spørsmål om arealfordeling. Mange svarte ikke på dette brevet, og som konsekvens av dette fikk de feilaktig kun bunnfradrag for én boenhet. Og ett bunnfradrag tilsvarer i år hele 12.000 kroner i eiendomsskatt.Med de boligprisene som er i Oslo kan dette for mange følgelig utgjøre mange tusen kroner i for mye betalt eiendomsskatt, slår Norsk Familiøkonomi fast.Tok bort automatisk bunnfradragRegelen om automatisk bunnfradrag ble tatt bort fra forskriften i desember 2016. Selv om regelen ble tatt bort, fikk feilen følger i påfølgende år, heter det videre i pressemeldingen.I samarbeid med Funfact AS har Norsk Familieøkonomi identifisert over 5000 berørte som kan ha fått feillignet eiendomsskatt. En av tre eiendommer i Oslo med flere boenheter registrert i matrikkelen har bare fått ett bunnfradrag.Vi vil hjelpe disse med å få tilbakebetalt feillignet beløp samt å få inn korrekte opplysninger slik at det blir beregnet riktig eiendomsskatt for de berørte også i framtiden. Våre beregninger viser at dersom arealene fordeler seg jevnt mellom boenhetene for de 3.200 berørte eiendommene, utgjør feilaktig utlignet skatt i gjennomsnitt 10.000 kroner per eiendom, sier Eva Sørmo, seniorrådgiver i Norsk Familieøkonomi.Tar sakenFor å rekke myndighetenes frist 11. april har Norsk Familieøkonomi forhåndsfremmet saken på deres vegne, og 11. april leverte de klagene til Kemnerkontoret i Oslo.- Nå kontakter Norsk Familieøkonomi alle de berørte, og det vil være opp til hver enkelt om de ønsker at vi fører saken videre, sier Eva Sørmo.Tilbakeviser at noen er ført bak lysetFinansbyråd Robert Steen har ikke svart direkte på Kapitals spørsmål i saken. I stedet har han, via sin kommunikasjonsrådgiver, sendt en uttalelse på epost. Der fremgår det at Steen «ikke kan se at kommunen har ført noen bak lyset», at kommunen ikke har «unnlatt å gi relevant informasjon» og at det heller ikke er riktig at den ikke har «gitt skatteyterne mulighet til å få rettet det de mener er feil», skriver Kapital.- Alle har fått eiendomsskatteseddel .....– Kapital er kjent med at Oslo kommune har ilagt en rekke personer altfor mye eiendomsskatt Dvs. de har ikke fått bunnfradrag for selvstendige boenheter på fire millioner kroner som de skulle hatt automatisk fradrag for, og derfor har de betalt for mye. Hvorfor har ikke Oslo kommune gitt beskjed til de det gjelder om at de har betalt for mye?– De har fått beskjed, svarer Irene Tanke, som er prosjektleder for innføringen av eiendomsskatten i Oslo.– Hvordan har de fått beskjed?– Alle har fått en eiendomsskatteseddel, og der står det hva de skal betale, sier hun blant annet.Les mer her og sjekk om du er av de som har betalt for mye


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker