En undersøkelse som Respons analyse har utført på vegne av Sparebank 1 viser at 70 prosent av kvinnene ikke vet hva de får i pensjon, mens det samme gjelder for 51 prosent av mennene, ).48 prosent av mennene legger av penger til pensjon, mens 30 prosent av kvinnene gjør det samme.Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1, sier til Dagbladet at kvinner burde være mer opptatt av pensjon enn menn siden de lever lenger.Jobber mer deltid- Kvinner jobber mer deltid enn menn, og tjener mindre enn menn. Og når de i tillegg legger av mindre til pensjon, vil mange kvinner få seg en ubehagelig overraskelse når de slutter i jobb, sier Gundersen til Dagbladet. Et paradoksDaglig leder i Pengedoktoren, Agnes Bergo, sier til Dagbladet at det er et paradoks at kvinner ikke bryr seg mer om pensjon.- Kvinner er mer risikoaverse enn det menn er, da er det rart at de ikke er mer opptatt av å sikre seg en god pensjon, sier hun.