Fristen for innlevering av skattemeldingen for 2016 bare noen dager unna.har spurt Skatteetaten hva de vil sjekke ekstra nøye i år.- Vi retter oppmerksomhet mot blant annet eiendom, utland og generelt fradragkontroll på skattemeldingen. Vi opplever å ha mer og bedre data på inntektssiden både fra inn- og utland, sier etatens pressesjef Merete B. Jebsen i en e-post.Hun understreker overfor foreningen at Skatteetaten i årevis har utført analysearbeid som gjør dem i stand til å finne riktige kontrollobjekt mer effektivt.-  Men som alltid er det viktig å huske på at det er ditt ansvar å passe på at opplysningene i skattemeldingen stemmer, slik at du betaler riktig skatt, avslutter Jebsen.