Fristen for innlevering av skattemeldingen nærmer seg stadig.er blant i den forhåndsutfylte utgaven.StudenterEr du for eksempel student og har jobb, er dette en post du må sjekke.Hadde du heltidsarbeid på studiestedet i sommerferien og pendlet hjem til hjemstedet i denne perioden, har du krav på fradrag, melder .Har du bodd hjemmefra grunnet arbeid er du pendler, og da har du krav på fradrag for merutgifter til kost på 200 kroner døgnet.Åtte ukers jobb gir for eksempel et fradrag på 11.200 kroner (56 dager x 200 kroner).Foreningen karakteriserer fradraget som en «gullkantet mulighet mange fortsatt ikke er klare over».KvitteringerDu trenger ikke sende Skatteetaten dokumentasjon på dine reiser, men du må kunne legge frem dokumentasjon hvis du blir spurt.Ta derfor vare på billettkvitteringer.Kjører du selv, er det også lurt å føre en kjørebok.