KjøpLogg inn

Skattemeldingen: «Mystisk», ny post for deg som har aksjer

Alle som har inntekter fra aksjer, har fått en ny post å forholde seg til.

Publisert 26. april 2017 kl. 15.10
Oppdatert 26. april 2017 klokken 15.11
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 108 ord

Skattebetalerforeningen minner om at en helt ny post har dukket opp i skattemeldingen for 2016.Posten gjelder deg som har inntekter fra aksjer som står i post 3.1.5 «Skattepliktig utbytte på aksjer mv. (RF-1088)». Den er ikke nummerert, og heter «Oppjustert aksjeinntekt/-tap».Bakgrunnen for den nye posten er helt enkelt at skatten på såkalte eierinntekter (som utbytte og gevinst/tap ved salg av aksjer) økes med virkning fra inntektsåret 2016.Det vil si at eierinntekter beskattes med 28,75 prosent - som tilsvarer skattesatsen på andre kapitalinntekter (25 prosent - renter/utleie) oppjustert med en faktor på 1,15.I skattemeldingen vil du ifølge foreningen finne det ordinære utbyttet/aksjeinntekten i post 3.1.5, og det oppjusterte tillegget noe under.