KjøpLogg inn

Skatten: Syv poster som gjerne er feil

Du kan ikke la være å sjekke.

Publisert 4. april 2017 kl. 15.00
Oppdatert 4. april 2017 klokken 15.04
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 286 ord

Norske skattytere flest kan fra i dag gå inn og sjekke sin skattemelding (før: selvangivelse).Ifølge Skatteetaten inneholder meldingen flere forhåndsutfylte opplysninger enn noen gang før.Opplysningene meldes inn av arbeidsgivere, banker, barnehager - og andre som leverer informasjon om inntekt, formue, gjeld og fradrag.Les også: En helt syk skattefelleLes også: Russisk rulett ikke å sjekke disse fire punktene Men det kan godt hende at etaten ikke vet alt.- Skattemeldingen er forhåndsutfylt, ikke ferdigutfylt, minner skattedirektør Hans Christian Holte oss om.Poster du gjerne må retteSkattebetalerforeningen trekker frem syv gjengangere blant postene som rettes mest hvert år.Bakgrunnen for å rette kan være at tallene ikke stemmer, ingenting står oppført - eller du vil fordele på din bedre halvdel.Reisefradraget (post 3.2.8/3.2.9)Her har ikke Skatteetaten full oversikt, og reiser du mye i jobben er sjansen der for at du har krav på langt mer i fradrag enn det som står.Foreldrefradrag (post 3.2.10)Barnehage/SFO er vanligvis forhåndsutfylt, men her kan du ha krav på flere fradrag - for eksempel for kjøring til barnehage/SFO/dagmama. Og husk: Vi snakker om dokumenterte utgifter.Bil o.l (post 4.2.5)Listepris på bil er ikke alltid like lett å finne, og mange kjøper ny bil relativt hyppig. Hvor mye er bilen verdt?Renter av gjeld (post 3.3.1)Ektefeller/samboere vil kanskje fordele rentene 50/50 - i tråd med hvor mye hver enkelt bidrar med.Gjeld (post 4.8.1)I tillegg til fordeling med ektefelle/samboer, kan du ha privat gjeld eller gjeld i utenlandske banker som skal føres opp.Renteinntekter mv (post 3.1.1/3.1.2)Her fører du renteinntekter fra bankinnskudd i norske banker. Banken innberetter bare på én person, og har kontoen flere eiere må renteinntektene fordeles i forhold til eierandeler. Kanskje har du også renteinntekter av fordringer, for eksempel ved at du tar renter på et privat lån til noen.Bankinnskudd (post 4.1.1)Også her kan det være snakk om fordeling på ektefelle/samboer.