Bankene strammet inn kredittpraksisen overfor husholdningene i 1. kvartal 2017. Innstrammingen var som varslet i 4. kvartal og forklares med endringene i boliglånsforskriften. Innstrammingen gjelder først og fremst lånebetingelser knyttet til maksimal gjeldsgrad (gjeld i forhold til inntekt),Husholdningenes og de ikke-finansielle foretakenes etterspørsel etter lån var uendret i 1. kvartal, viser Norges Banks utlånsundersøkelse. Det gjelder også etterspørselen etter førstehjemslån. Etterspørselen etter fastrentelån falt noe.I 4. kvartal 2016 forventet bankene en noe sterkere utvikling i etterspørselen etter boliglån i 1. kvartal.Utlånsrentene og utlånsmarginene økte, både for husholdninger og ikke-finansielle foretak.For 2. kvartal forventes ingen endring i kredittpraksis