Vi kjøpte fond for 3,5 milliarder i mars

Men proffene og utlendingene solgte.

Personlig økonomi

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser torsdag at det i mars ble nettotegnet andeler i verdipapirfond for 2.827 millioner kroner.Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av måneden i 1.039,5 milliarder kroner.Kjøpte litt av altAksjefond opplevde en nettotegning på 684 millioner, mens rentefond ble nettotegnet for 1.021 millioner kroner.Blant rentefondene ble pengemarkedsfond nettotegnet for 1.797 millioner, «andre rentefond» for 1.329 millioner kroner, mens pengemarkedsfond ble nettoinnløst for 2.105 millioner kroner.«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.Kombinasjonsfond ble nettotegnet for 879 millioner, mens andre fond/hedgefond» ble nettotegnet for 243 millioner kroner.Småkunder kjøpteBryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 3.466 millioner kroner i mars.Ifølge VFF er dette den høyeste nettotegningen i en enkeltmåned siden mai 2011.Da holder vi «pensjonsmidler med fondsvalg» utenfor. Her ble resultatet en nettotegning på 2.106 millioner kroner i måneden.«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).Til slutt innløste norske institusjoner verdipapirfond for netto 1.893 millioner kroner i mars, mens utenlandske kunder innløste for netto 853 millioner kroner.Utlendingene solgte aksjerSer vi på aksjefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), nettotegnet norske personkunder for 371 millioner kroner i mars.For pensjonsmidler ble fasiten en nettotegning på 561 millioner kroner.Norske institusjonskunder (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) nettotegnet aksjefond for 706 millioner kroner, mens utenlandske kunder innløste for netto 955 millioner kroner.Proffene solgte renterSer vi på rentefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), tegnet norske personkunder for netto 2.660 millioner kroner.Via pensjonsmidler nettotegnet kundegruppen for 1.554 millioner kroner.Norske institusjoner innløste rentefond for netto 3.253 millioner, mens utenlandske kunder tegnet for netto 70 millioner kroner.

sparing
aksjefond
rentefond
verdipapirfondenes forening
Nyheter
Personlig økonomi