- Rart at snus og røyk reguleres likt

Hjertesukk fra Swedish Match-sjefen.

Publisert 31. mai 2017 kl. 15.40
Oppdatert 31. mai 2017 klokken 15.50
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 554 ord
Dagen i dag, 31. mai, markeres i år som verdens tobakkfrie dag for 30. gang.Forskning viser at Norge har litt å gå på innen dette området, også sammenlignet med våre naboer i Sverige.Ifølge Folkehelseinstituttets rapport «Sykdomsbyrde i Norge 2015» dør 6.265 mennesker årlig av tobakksrøyk. Det er over 15 prosent av samtlige dødsfall i Norge, og den tredje mest vanlige dødsårsaken i Norge.Svenske myndigheter slapp nylig tall som viste at andelen røykere blant menn mellom 30 og 45 år var nede i fem prosent i 2016.Fem prosent tilsvarer det internasjonale målet i kampanjen Tobacco Endgame, som ble lansert på verdens helsetoppmøte i Singapore i 2013.SSBs undersøkelse av norske røykevaner, , viste at 12 prosent i aldersgruppen 35-44 år røyker daglig.På landsbasis i Sverige var andelen røykere åtte prosent i fjor. Til sammenligning var andelen i Norge 12 prosent. Gjennomsnittet for EU er 25 prosent.- Alternative faktaSwedish Match gjør i en pressemelding et poeng av at Sverige ikke har jobbet mot Tobacco Endgame.Svenskene har snus, men samtidig færrest tobakksrelaterte krefttilfeller i hele Europa.En undersøkelse fra 2012, som viser resultatene for hele EU/EØS, viser at svenske menn er i en særstilling i Europa.Sverige hadde dette året 32,1 tobakksrelaterte krefttilfeller per 100.000 menn i alderen 30-45 år, klart lavest av alle land. Norge hadde 51,6, som var 4. lavest.Swedish Match Norge-sjef Geir Hammer mener tusenvis av liv kunne ha vært spart årlig om snus hadde blitt godkjent som et alternativt produkt til røykeslutt.- I stedet kommer man med alternative fakta. 30 år i blinde er nok. Det viktigste er at man slutter å røyke, ikke hvordan, sier han.- Snus er ikke godteriHammers påstand er at Sverige har det klart laveste antall tobakksrelaterte dødsfall i Europa, nettopp fordi snus er et hyppigere brukt alternativt til sigaretter.I Sverige reguleres innholdet i snus av Livsmedelsverket (tilsvarende Mattilsynet i Norge).- Vi har jobbet for å få på plass en strengere produktregulering også i Norge, men er blitt avvist av helsemyndighetene. Svenske Socialstyrelsen - som har tilgang på de samme fakta som norske helsemyndigheter - vurderer snus som vesentlig mindre skadelig enn røyking, inaktivitet, usunn mat og overdreven alkoholbruk, sier Hammer.- Snus er ikke godteri, og er heller ikke regulert som det. Men når et produkt er 99 prosent mindre helseskadelig enn et annet og har ingen dokumenterte dødsfall i Norge, er det rart det må reguleres likt som noe som tar over 6.000 liv årlig, fortsetter han.Motvind: økte avgifterSwedish Match la for øvrig tidligere i vår frem tall for 1. kvartal som viste et fall i inntjeningen.Resultatet før skatt falt fra 1.604 millioner svenske kroner i 1. kvartal 2016 til 1.153 millioner svenske kroner i samme periode i år.Driftsresultatet gikk fra 1.711 til 1.232 millioner svenske kroner, mens salgsinntektene (eksklusive avgifter) steg fra 3.557 til 3.775 millioner kroner.- Til tross for mange faktorer som påvirket sammenlignbarheten negativt, steg driftsresultatet fra våre produktområder én prosent fra 1. kvartal 2016 (i lokal valuta). Den største motvinden kom fra den kvartalsvise sigaravgiften på 2,5 millioner dollar fra amerikanske helsemyndigheter (Food & Drug Administration), en avgift som ble innført 4. kvartal i fjor, sa toppsjef Lars Dahlgren i en kommentar til tallene.- Vi ble også påvirket av avgiftsøkninger i den amerikanske delstaten Pennsylvania, hovedsaklig på tyggetobakk, så vel som en avgiftsøkning på snus i Sverige, fortsatte han.