- Vi vil legge til rette for økt privat sparing til pensjon

Regjeringen ønsker å legge til rette for økt privat sparing til pensjon, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

I revidert nasjonalbudsjett 2017 foreslår regjeringen en ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon. Dessuten å utvide skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende.I pressemeldingen fra Finansdepartementet heter det at regjeringen følger opp Sundvolden-erklæringen og foreslår å innføre en ny ordning med skattefavorisert individuell sparing til pensjon, med lik skattesats ved innskudd og uttak. Den nye ordningen vil gjøre det mer gunstig å spare til pensjon.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også