Delphi truffet av kraftig trendskifte

Samtidig kom to nye aksjer inn.

Håkon Hovengen Sætre og Espen Furnes måtte tåle 3,3 prosent nedgang for Delphi Norge i mai.Dette var mye svakere enn fondsindeksen på Oslo Børs, som steg 0,7 prosent.Så langt i år er fondet nå opp 2,4 prosent, mot 3,4 prosent oppgang for referanseindeksen.De 12 siste månedene har fondet steget 19,7 prosent, mot 14,1 prosent for fondsindeksen.Over tre år har Delphi Norge klart 10,8 prosent i snitt per år, mot 6,3 prosent for referansen.- Kraftig trendskifte- I løpet av mai så vi til dels kraftige trendskifter i aksjemarkedet. Enkeltposisjoner innenfor energi, shipping og råvarer bidro spesielt negativt. Samtidig hoppet laksesektoren tilbake, en sektor vi mer eller mindre er ute av. Legger vi til at en del indekstunge selskaper med mer defensive egenskaper (for eksempel innen IT, telekom og eiendom) gjorde det sterkt, måtte vi tåle at mange av aksjene og trendene som har båret meravkastning den siste tiden reverserte, forklarer forvalterne i sin månedsoppsummering.Energisektoren utviklet seg svakt i takt med økende usikkerhet rundt oljeprisen.- På den ene siden har OPEC besluttet å videreføre kuttene de initierte i slutten av 2016, noe mange tror vil gi grobunn for prisoppgang. På den andre siden ser man at aktiviteten innenfor skiferolje i USA er økende. Sistnevnte har ført til at flere har tatt til orde for at OPEC-kuttene ikke vil være nok, skriver Hovengen Sætre og Furnes.Ned i olje, opp i OrklaDet svakere sentimentet har medført til delvis store fall innenfor oljeservice.- I takt med fallet har vi tatt ned vektingen i sektoren noe, men eksponeringen er fortsatt betydelig, heter det.Fondet har ikke mye i shipping, men kollapsen i jernmalmprisene sendte tørrbulkratene kraftig ned - noe som rammet Golden Ocean.- Det er for tidlig å konkludere med om utviklingen den siste tid er en del av en større trendendring, men vi har likevel gjort en del tilpasninger. I tillegg til nevnte oljerelaterte aksjer, har vi blant annet solgt oss ned i Storebrand og Norsk Hydro, samtidig som vi har økt noe i Orkla, avslutter forvalterne.Videre ned i HydroDet omtalte trendskiftet rammet de fleste av Delphis aksjefond i mai.Nordic-fondet måtte tåle en nedgang på 0,5 prosent, mens referanseindeksen (VINX Benchmark Cap Net) endte opp 2,9 prosent i samme periode.På porteføljenivå bidro Subsea7 og Outokumpu mest negativt til avkastningen.- Nokias opptur tynget også relativavkastningen, selv om vi kjøpte aksjer i selskapet i løpet av måneden. I sum utgjorde disse tre over halvparten av fondets mindreavkastning, skriver ansvarlig forvalter Håkon Hovengen Sætre.Gjennom mai solgte han seg videre ned i Outokumpu, Boliden og Norsk Hydro, og tok også ned eksponeringen noe i Subsea7.- På kjøpssiden finner vi blant annet Ericsson og nevnte Nokia. Etter å ha trendet negativt i lang tid, har begge vendt opp de siste månedene. I Ericsson er det særlig forventninger til den forestående restruktureringen av selskapet som drar utviklingen. Mot slutten av mai fikk aksjen også et løft da det svenske aktivistfondet Cevian kjøpte seg opp i selskapet, forteller forvalteren.Sa farvel til duoEllers tok Hovengen Sætre inn containerselskapet Maersk og høreapparatprodusenten William Demant som nykommere i mai.- Begge aksjene er danske, og av den mer defensive sorten. Vi økte også eksponeringen noe i Stora Enso og Novo Nordisk. Samtidig solgte vi oss helt ut av Pandora tidlig i perioden. Vi sa også farvel til Kitron, og er nesten helt ute av Swedbank, skriver han videre.Hovengen Sætre legger ikke skjul på at store og raske trendskifter er krevende på kort sikt.- Det er fortsatt for tidlig å konkludere med om endringene er av mer varig karakter eller ikke. Vi trår derfor relativt varsomt enn så lenge, avslutter han.Ny forvalter ansattDe fem største investeringene (per 31/5) i Delphi Norge er Storebrand (6,97 prosent), DNB (6,77 prosent), Subsea 7 (6,71 prosent), Norsk Hydro (6,13 prosent) og Orkla (4,01 prosent).Tilsvarende oversikt for Delphi Nordic avslører Vestas Wind Systems (8,17 prosent), Novo Nordisk B (7,75 prosent), Subsea 7 (5,65 prosent), Saab B (5,29 prosent) og Danske Bank (4,75 prosent) som de fem største investeringene.Vi tar til slutt med at Hovengen Sætre, som har forvaltet Delphi Norge siden 1. desember 2007, overtok ansvaret for Delphi Nordic med virkning fra 23. mars.Dette skjedde samtidig som det ble kjent at Øyvind Fjell går til Skagen Fondene.Tian Tollefsen er ansatt som ny forvalter for Delphi Norge, og overtar ansvaret 1. august.Tollefsen kommer fra jobben som analytiker i Anaxo Forvaltning, og var før det analytiker i SEB.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også