- Den sterke økningen i forbrukslån gir grunn til uro

Publisert 7. juni 2017 kl. 10.32
Oppdatert 7. juni 2017 klokken 10.38
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 206 ord
De siste årene har husholdningenes låneopptak i form av usikrede lån med høy rente (forbrukslån) økt betydelig. Ifølge Finanstilsynet utgjør forbrukslån kun 3 prosent av husholdningenes gjeld, men sto for nær 8 prosent av den samlede økningen i husholdningenes gjeld siste tolv måneder fram til og med 1. kvartal i år.- Den sterke økningen i forbrukslån gir grunn til uro. For mange husholdninger kommer opptak av forbrukslån i tillegg til annen gjeld, og kan påføre enkeltpersoner og husholdninger store belastninger, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i en g i forbindelse med fremleggelsen av rapporten «Finansielt utsyn 2017».«Høyere forbruksgjeld vil forsterke virkningene av husholdningenes finansielle konsolidering ved et økonomisk tilbakeslag. Finanstilsynet har økt tilsynsaktiviteten rettet mot forbrukslån, og har økt kapitalkravene knyttet til forbrukslån for eksisterende og nye aktører. Finanstilsynet har nå fastsatt retningslinjer for å bidra til sunnere utlånspraksis ved yting av forbrukslån», heter det.All usikret kreditt til forbrukere, herunder kreditt knyttet til kreditt- og betalingskort, omfattes.Det legges blant annet til grunn at kundene må takle en renteøkning på minst 5 prosentpoeng på deres samlede gjeld. Lån bør ikke innvilges dersom kunden ikke er i stand til å dekke normale livsoppholdsutgifter etter en slik renteøkning.Kundens samlede gjeld bør heller ikke utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt.