Forvalter har ståltro på kunstig intelligens

- Han er en forvalter som tør å tenke annerledes.

Tall Verdipapirfondenes Forening (VFF) la frem i går viste at det i mai ble nettotegnet andeler i verdipapirfond for 11.412 millioner kroner.Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av måneden i 1.079 milliarder kroner, og hadde da vokst nesten 10 prosent siden nyttår.Milepælen 1.000 milliarder ble passert i februar, og bare tre måneder senere nærmer vi oss altså 1.100 milliarder kroner.Og ser vi bare på personkunder, er veksten enda sterkere.Her har forvaltningskapitalen steget 28,1 milliarder siden nyttår, til 220,3 milliarder kroner ved utgangen av mai. Det tilsvarer en vekst på 14,6 prosent.Fondsfinans øker mestOg ser vi på forvaltere som hadde over én milliard kroner i forvaltningskapital ved inngangen til året, finner vi Fondsfinans Kapitalforvaltning på helt øverst.Ved utgangen av mai hadde forvalterne i Fondsfinans 2,9 milliarder kroner til forvaltning, tilsvarende en vekst på hele 24,1 prosent siden nyttår.Nærmest kommer First Fondene og Handelsbanken Kapitalforvaltning, med hhv. 18,5 og 18,3 vekst i forvaltningskapitalen.En tungvekter som DNB Asset Management noterer seg for 11,4 prosent vekst, og hadde ved utgangen av mai 272 milliarder kroner til forvaltning.Skagen Fondene, der forvalterbyttene har vært mange og avkastningen vært svak for flere aksjefond i en periode, ligger sist med skarve 2,0 prosent vekst.Skagen hadde ved utgangen av mai 85 milliarder kroner i forvaltningskapital.En mann som er godt fornøyd med disse tallene, er administrerende direktør Ivar Qvist i Fondsfinans Kapitalforvaltning.Hvorfor denne interessen for fond akkurat i år? - Jeg tror det er flere forhold som teller. En lav rente, økende fokus på pensjonssparing, samtidig som forbedrede spareløsninger som aksjesparekonto (lanseres 1. september) og IPS (kommer senere i år) bidrar til å øke fokuset på sparing, sier han til Hegnar.no.Det meste inn i renterHvis vi ser på norske personkunder hittil i år, har denne gruppen nettotegnet fond for 14,6 milliarder kroner i løpet av årets fem første måneder. Av dette har 11 milliarder kroner gått til rentefond.Er dette for defensivt, gitt dagens lave renter?- Rentefond passer godt inn i en portefølje, og vi ser jo også at stadig flere kunder får øynene opp for høyrentefond. Dette er en aktivaklasse jeg tror vil levere konkurransedyktig avkastning over tid, sier Qvist.Kan aksjesparekonto gjøre noe med interessen for sparing? - Ja, jeg tror både aksjesparekonto og IPS kommer til å øke interessen for sparing betydelig fremover, svarer Fondsfinans-direktøren.Hvorfor tror du dere har den sterkeste veksten av de store forvalterne? - Jeg tror vår vekst kommer som et resultat av god konsistent forvaltning over lang tid, samt langsiktig relasjonsbygging mot våre målgrupper. Vi erfarer at et betydelig antall nye kunder kommer som følge av anbefaling fra eksisterende kunder, sier Qvist.- Tør å tenke annerledesDirektøren trekker frem Fondsfinans Norden, som som har opplevd en dobling av forvaltningskapitalen siden nyttår. Ved utgangen av mai hadde fondet 401 millioner kroner til forvaltning.Fondet har klart 14,6 prosent avkastning så langt i år. En rekke fond har steget mer enn det, men over de siste 12 månedene ligger Fondsfinans Norden helt i toppen med sine 28,3 prosent avkastning.- Fondet er relativt nystartet, og har fått en meget god start, noe som delvis skyldes at vi har en forvalter av fondet som tør å tenke annerledes, sier Qvist.Og hvordan Simensen tenker fikk tilhørerne på Investordagen Hegnar.no arrangerte onsdag for en uke siden et innblikk i. Simensens budskap var blant annet at evnen til å adoptere kunstig intelligens vil bli en av de viktigste kurstriggerne for selskaper i aksjemarkedet fremover.For å illustrere effekten av kunstig intelligens la han frem en graf som viste hvordan Amazon.com hadde distansert en størrelse som Wal-Mart i markedsverdi.Amazon er nå priset til 475,3 milliarder dollar, mer enn det dobbelte av Wal-Mart.Er fokuset på kunstig intelligens noe som preger forvaltningen av deres øvrige fond? - Ja, vi bruker kompetansen i forvaltningsteamet rundt kunstig intelligens og teknologi generelt i seleksjonsprosessen for alle våre fond, avslutter Qvist overfor Hegnar.no.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også