Statoil-smell, men nå satser Sjo på ferger og vei

Øyner pene utbytter, og tar inn to aksjer.

1. mai i fjor begynte Jarle Sjo som forvalter i DNB Asset Management.Hos DNB har han fått ansvaret for DNB Norge, og den tidligere investeringsdirektøren i Odin har hatt en positiv effekt på avkastningen i fondet.Mai i år går derimot inn i historien som et unntak.Fondet gikk 1,1 prosent i minus i måneden, mens referanseindeksen (Oslo Børs Fondsindeks) gikk i pluss med 0,7 prosent.Dermed ligger DNB Norge 1,0 prosentpoeng bak referansen så langt i 2017, og bare 0,1 prosentpoeng foran det siste året.Over tre og fem år ligger fondet bak referanseindeksen med hhv. 1,5 og 1,8 prosent, viser en rapport Hegnar.no har fått tilgang til.Gikk på en Statoil-smellSjo har med seg Odd Lillebostad i forvaltningen, og duoen forklarer mindreavkastningen i mai med oljeprisfall og oppgang i Statoil-kursen.Kan dere utdype?- Vi er overvekt olje og energi, men undervekt Statoil. Svak oljepris senket hele energisektoren, bortsett fra Statoil. Dette var en dårlig kombinasjon for oss. Mens Statoil vekter ni prosent i indeksen, eier vi kun fem prosent. Vi snakker altså om svak relativ avkastning, sier Sjo til Hegnar.no.Ellers i energisektoren er fondet eksponert gjennom store investeringer i Aker BP, Subsea 7 og Aker Solutions. Disse var alle blant fondets fem svakeste aksjer i mai. DNB og Telenor var de største positive bidragsyterne.- I tillegg gjorde sparebankene det noe svakere enn DNB, skriver Sjo og Lillebostad.Øyner utbytte i fjordeneDuoen trekker videre frem av det nå er høysesong for innhenting av kapital, både til eksisterende og nye selskaper. I den forbindelse har fondet gått inn i både Fjord1 og Saferoad.Hvilke teser har dere her?- Fjord1 driver syv av de ti mest aktive fergesambandene i Norge. Selskapet har lange kontrakter med Staten, kontrakter som innebærer liten risiko for Fjord1 i forhold til volum og kostnadsutvikling. Selskapet er lavt priset og forventes å gi god utbytteavkastning fremover, svarer Sjo. - Saferoad er i et marked som opplever robust vekst fremover, med økte infrastrukturinvesteringer. Selskapet er ledende innenfor sine nisjer. Attraktiv prising gjør dette til et spennende investering, legger han til.- Hydro-marked tøft å spåVidere merker vi oss at Norsk Hydro fortsatt er den mest undervektede aksjen i DNB Norge-porteføljen (i forhold til referanseindeksen).- Norsk Hydro er et veldrevet selskap, men det er vanskelig å forutsi markedet fremover når det i så stor grad styres av det kinesiske markedet og den kinesiske staten, forklarte Sjo overfor Hegnar.no for en måned siden.Sammen med Lillebostad påpeker han videre i rapporten at inntjeningsveksten hos selskapene skaper optimisme, til tross for at aksjemarkedene er høyt priset relativt til sin egen historie.- Global økonomisk vekst ser ut til å bli sterkere i 2017 enn i 2016, og vil således markere et positivt skifte i veksttakten. Politiske hendelser vil derimot fortsatt kunne skape markedsrisiko, skriver duoen.De viser til nyvalget i Storbritannia, der statsminister Theresa May forsøkte å oppnå sterkere støtte i parlamentet. Vi vet nå at det ikke slo til.De fem største aksjene i DNB Norge-porteføljen er (per 31/5) Telenor (8,08 prosent vekt), Subsea 7 (5,85 prosent), Marine Harvest (5,85 prosent), DNB (5,69 prosent) og Statoil (5,04 prosent).