- For disse er en aksjesparekonto spesielt godt egnet

Rådgiver mener aksjesparekonto passer for mange, men ikke alle.

Publisert 19. juli 2017 kl. 14.25
Oppdatert 19. juli 2017 klokken 15.29
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 528 ord

For noen uker siden hadde vi en større sak om aksjesparekontoen som kommer 1. september i år.Partner Christian Kallevig Arnesen i Finansco Rådgivning synes informasjonsflyten rundt kontoen har vært ukritisk positiv.- Dessverre kommer nok en del til å tråkke feil her, sier han til Hegnar.no.I begynnelsen av juni tok Arnesen opp temaet i et innlegg på det frittstående rådgivningsselskapets hjemmesider.- Vi er langt på vei enige i at aksjesparekontoen kommer til å være et positivt tilskudd for mange, men ikke for alle. Og det er den siste delen - «ikke for alle» - som bekymrer oss litt. Det er nok mange av dem som ikke er tjent med aksjesparekontoen som likevel kommer til å opprette denne - dessverre, skriver han.Et punkt å merke segArnesens anbefaling til den enkelte er å velge en investeringsrådgiver som kjenner alle fordeler og ulemper med alle sparekontotyper (VPS, Unit Link fondskonto og aksjesparekonto).- Rådgiveren skal ikke ha noen inntektsforskjell i valget mellom de ulike kontoene for sine kunder, og skal ikke minst ha alle tre kontotyper tilgjengelig. Særlig på det siste punktet lønner det seg å være oppmerksom, advarer han.Ifølge Arnesen er det, selv blant rådgivningsselskaper som er nøytrale i valg av ulike fond og forvaltere, ikke alle som har alle de tre kontotypene tilgjengelig for sine kunder. - Og har de ikke det, kan jo rådene fra disse om valg av kontotype gis med større fokus på selskapets egen inntjening enn kundenes beste. Forhåpentlig ikke, men kanskje. Antakelig, skriver han i innlegget sitt.Store tap? Ikke flyttI vår sak for noen uker siden advarte vi også mot at alt du har av aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis bør måkes ukritisk inn i en aksjesparekonto.- Dette er ikke helt svart-hvitt. Unntaket som bekrefter regelen er hvis du har urealiserte tap. Da er det en helt annen vurdering du må gjøre, sa Ronny Kiss, Storebrands leder for pensjon og sparing i privatmarkedet, da han gjestet HegnarTV-studio i slutten av juni .- Det vi sier til kunder som sitter på urealiserte tap, er at de må vurdere å realisere disse. Har du store beholdninger med tap, er det mest sannsynlig smart ikke å flytte dem inn i en aksjesparekonto. Har du et mindre tap, blir det en vurderingssak, la han til.Det som nemlig er viktig å merke seg, er at investeringer på aksjesparekonto som realiseres med tap ikke utløser direkte fradragsrett for tapet. - Fradragsrett for tap vil først foreligge ved avslutning av konto og bare dersom det kontohaver får utbetalt er lavere enn innskuddet på konto (etter at det er gjort fradrag for tidligere utbetalinger), skrev advokat/partner Camilla Fiskevoll i Bing Hodneland i en artikkel her på Hegnar.no i fjor høst.- Spesielt godt egnetArnesen i Finansco er uansett med på at aksjesparekontoen har mange fordeler.- Man får fordelen av utsatt skatt, skjermingsfradrag og kan ta ut opprinnelig investert beløp fra kontoen uten å få gevinstbeskatning på uttaket. I tillegg kan man i overgangsperioden overføre eksisterende aksjer/aksjefond uten å komme i skatteposisjon, skriver han i sitt innlegg.- For deg som har aksjer/aksjefond med gevinst, men hvor en «gevinstskattesmell» nå hindrer deg i å endre plasseringer som ikke lenger leverer slik de bør, er denne kontoen spesielt godt egnet, legger partneren til.