Juni-statistikk fra Nordnet viser at privatpersoner tegnet for hele 324 millioner kroner via investeringsbanken denne måneden.Trenden er ifølge investeringsøkonom Tom Hauglund fortsatt at nordmenn nettotegner i fond.- Størsteparten av fondene som ble handlet i juni er indeksfond. Juni ble en sterk måned med høy nettotegning, men jeg tror usikkerheten rundt oljeprisen og en måned med fallende børser har ledet kundene inn i fond med litt lavere risiko, sier han i en kommentar til tallene.Ut med populære fondOslo Børs endte ned 2,1 prosent i juni, som foruten svingningene i oljeprisen ble preget av at den amerikanske sentralbanken
.Oljeprisen falt 1,35 dollar i løpet av måneden. Investorene er usikre på om OPECs strategi fungerer, og registrerer samtidig økt oljeproduksjon i Libya og Nigeria, samt voldsom vekst i skiferolje i USA. På listen over de mest solgte fondene havner hele fire norske fond på toppen, med Storebrand Vekst på topp igjen.- Det er tydelig at fond som før har vært meget populære - som Gambak, Forte Trønder, DNB Teknologi og Storebrand Vekst - nå opplever at kundene selger seg ut etter en tid med god avkastning, sier investeringsøkonomen. 1) Forte Obligasjon2) Nordnet Superfond Norge3) Storebrand Global Multifaktor4) KLP AksjeGlobal Indeks5) KLP AksjeEuropa Indeks IV 6) Storebrand Global Verdi7) Danske Invest Europa Small Cap 8) KLP AksjeEuropa Indeks III 9) KLP Obligasjon 5 år 10) Odin Sverige1) Storebrand Vekst2) Alfred Berg Gambak3) Holberg Kreditt4) Alfred Berg Høyrente5) Forte Trønder6) Forte Kreditt7) KLP Kombinasjon8) Delphi Nordic9) DNB Teknologi10) Fondsfinans Kreditt