To nye Holberg-favoritter - tre aksjer forsvant ut

Bergenserne ser kjøpsmulighet i oljeservice.

Holbergs norske aksjefond Holberg Norge har fått mer sving på sakene etter flere år med relativt svak avkastning.I juni falt fondet riktignok 0,9 prosent.Men referanseindeksen Oslo Børs Fondsindeks falt enda mer: 1,4 prosent i løpet av måneden.Så langt i år er fondet opp 6,0 prosent, mens referansen har steget 1,9 prosent.Det siste året er avkastningen 27,3 prosent, mot 16,0 prosent for referansen.Over tre år er snittavkastningen 8,6 prosent per år, mens markedet er opp 5,1 prosent.Plukker seismikkaksjeI løpet av juni ble seismikkselskapet TGS og teknologiprodusenten Kitron tatt inn i porteføljen.Forvalterne Robert Lie Olsen og Tony Fimreite argumenterer for TGS med at selskapet har en attraktiv forretningsmodell ved ikke å eie båter.Duoen viser til at TGS i 2016 leverte en positiv fri kontantstrøm på 91 millioner dollar, som tilsvarte en fri kontantstrømsmargin på 20 prosent.- De siste ti årene har TGS levert en årlig avkastning på 6,4 prosent, som er 2,7 prosentpoeng bedre enn Oslo Børs. Målt mot PGS, som eier båter, har TGS levert en årlig meravkastning på 24,3 prosent. Selv om investeringene (i dollar) er halvert, kjøpes det fortsatt store mengder av seismiske data blant annet grunnet prisfall for leie av båter, skriver forvalterne i sin juni-rapport.Holberg viser videre til den sterke balansen i TGS, og at selskapet ved utgangen av 2016 hadde en netto kontantposisjon på 190 millioner dollar.- Fornuftige marginerFor den som ikke kjenner Kitron så godt, er dette en ordreprodusent av elektronikk til kunder innenfor industri, olje og gass, medisin, telekom og forsvarsindustrien. Blant kundene finner vi Volvo, Atlas Copco, ABB og Kongsberg Gruppen.- Kitron fikk ny toppledelse i 2013/14. De har omdannet Kitron til et lønnsomt og godt drevet selskap. Ledelsen har en relativt moderat grunnlønn, men en attraktiv opsjonspakke, går det frem av rapporten.Lie Olsen og Fimreite påpeker at ordreproduksjon ofte er forbundet med krevende lønnsomhet.- De beste aktørene klarer likevel fornuftige marginer, som Kitron har i dag. Identifiserte tiltak innenfor blant annet automatisering og kapitalbinding skal løfte driftsmarginen til syv prosten og avkastningen på sysselsatt kapital til 25 prosent i løpet av et par år. Selskapet har en moderat nettogjeld, og gitt våre estimater og selskapets ambisjoner, vil fri kontantstrøm være sterk i de kommende årene, skriver duoen videre.Helt ut av tre aksjerPå salgssiden valgte forvalterne i juni å gå helt ut av Aker, DNB og Kongsberg Gruppen.Holberg Norge telte ved halvgått løp i 2017 23 selskaper i porteføljen, hvorav de fem største postene var Subsea 7 (9,4 prosent), Europris (8,8 prosent), Sparebank 1 SR-Bank (7,6 prosent), Tomra (7,0 prosent) og Yara (4,8 prosent).