Høsten 2017 bør alle ta en gjennomgang av hvordan de sparer, konstaterer Bengt Olav Lund, pensjonsekspert i DNB, overfor Dagbladet. Fra 1. september kan du etablere en egen aksjesparekonto for aksjer og aksjefond som har en beholdning på 80 prosent aksjer eller mer.- De som allerede sparer i aksjemarkedet, får "amnesti" frem til nyttår for å slippe å betale umiddelbar gevinstskatt. Har du urealiserte gevinster fordi du har hatt verdiøkning på aksjer og aksjefond, kan du flytte dem over til en aksjesparekonto uten å måtte skatte av gevinsten, sier han til avisen.Med en aksjesparekonto slipper du ikke unna skatten, men du utsetter skatt på gevinsten du oppnår. Utfordringen har til nå vært at hvis du eier aksjefond med en urealisert gevinst, koster det mye i skatt å bytte fond. Derfor blir mange låst. - Med aksjesparekonto blir det slutt på slike problemstillinger. Skatten kommer nemlig ikke før pengene tas ut av kontoen, sier Lund. Du vil i tillegg opparbeide deg skjermingsfradrag med aksjesparekonto. Selv om du bytter fond underveis, vil du ikke bruke opp fradraget. Det vil også utgjøre en liten gevinst. - Det har vært mye snakk om hvordan man skal få folk til å ta ansvar for egen pensjonstilværelse. Dette er en mulighet til å spare på en enkel måte, sier Lund.