Vil utvide skatteamnestiet for aksjesparekontoen

Egentlig fikk du bare fire måneder, men Siv Jensen vil gi deg mye bedre tid.

Personlig økonomi

I morgen, 1. september, trer ordningen med aksjesparekonto i kraft, noe vi har omtalt i flere artikler tidligere denne uken.Med denne ordningen følger et skatteamnesti.Aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis utløser egentlig skatt ved realisasjon. Men fra i morgen kan du flytte dette inn i en aksjesparekonto uten å pådra deg skatt.Ifølge reglene som gjelder nå, vil amnestiet kun vare ut 2017.Regjeringen vil utvide vinduetMen dette kan det bli en endring på.Regjeringen vil nemlig foreslå i statsbudsjettet at overgangsordningen skal utvides til å gjelde ut 2018, opplyser Finansdepartementet til Hegnar.no.- For å lette overgangen til aksjesparekonto, kan aksjer og fondsandeler overføres uten gevinstbeskatning. Denne overgangsordningen var opprinnelig ment å gjelde ut 2017, men flere har påpekt at tre måneder er et for kort vindu. I statsbudsjettet som legges frem 12. oktober vil jeg derfor foreslå for Stortinget at overgangsvinduet utvides til ut 2018, sier finansminister Siv Jensen i en kommentar.- Dette vil legge enda bedre til rette for at privatpersoner kan omfordele sparemidler som er plassert i aksjer og verdipapirfond, legger hun til.Les også: Dette putter du IKKE i aksjesparekontoenLes også: Fjerner ulempe med aksjesparekonto- Reelt alternativ for mangeJensen forteller videre at hun er glad for at ordningen nå er oppe og går. - Aksjesparekonto gjør det både enklere og mer gunstig for privatpersoner å spare i aksjer og aksjefond. Aksjesparing blir mer tilgjengelig for småsparere, og dermed også et mer reelt sparealternativ for mange. En viktig faktor er at gevinster ikke blir skattlagt før pengene tas ut av kontoen, sier finansministeren.- Jeg tror og håper at ordningen vil føre til økt privat aksjesparing, og at småsparere øker sitt eierskap i norske bedrifter, avslutter hun.

aksjesparekonto
siv jensen
frp
skatt
sparing
Nyheter
Personlig økonomi