Aksjefond: Syv vinnere og tre tapere

Albert Collett. Foto: Finansavisen.

Analytikerne i Morningstar drar frem syv vinnere og tre tapere blant norske aksjefond.

Fondsanalytikerne i Morningstar er ute med sin seneste rating av norske aksjefond, med utgangspunkt i kurser per utgangen av august.Den siste måneden har syv fond blitt oppgradert, og tre nedgradert.OppgradertArctic Norwegian Equities B: fra 3-er til 4-er (forvalter: Albert Collett)Pluss Aksje: fra 3-er til 4-er (forvalter: ikke oppgitt)Nordea 1 - Norwegian Equity Fund: fra 2-er til 3-er (forvalter: Robert Næss)ODIN Norge B: fra 2-er til 3-er (forvalter: Vigdis Almestad)ODIN Norge D: fra 2-er til 3-er (forvalter: Vigdis Almestad)Pareto Aksje Norge I: fra 2-er til 3-er (forvaltere: Einar Løvoll, Torbjørn Frønningen, Besim Zekiri, Emil Bull)Pareto Aksje Norge A: fra 1-er til 2-er (forvaltere: Einar Løvoll, Torbjørn Frønningen, Besim Zekiri, Emil Bull)Pluss Aksje klarte seg best av disse i august, med 1,7 prosent avkastning.Svakest var Odin-fondene, som begge steg 0,2 prosent.Hittil i år er Nordea-fondet sprekest, på pluss 15,4 prosent.I andre enden finner vi Arctic-fondet, som har steget kun 2,5 prosent siden nyttår.Nedgradert DNB SMB: fra 2-er til 1-er (forvalter: Dag Hammer)Swedbank SMB: fra 3-er til 2-er (forvalter: Tor Vinje)First Aksjer Norge: fra 4-er til 3-er (forvalter: Tor Vinje)Alle disse fondene falt i august, men First-fondet minst med 1,1 prosent.Samme fond er også det sprekeste så langt i år, med 8,8 prosent avkastning.DNB SMB falt mest av disse i august, med 4,2 prosent.Samme fond er svakest også hittil i år, med minus 1,9 prosent.Morningstar tok grepMorningstar så seg i fjor høst nødt til å gjøre noen endringer i sin Morningstar Rating.- Vi har mottatt et tiltakende antall henvendelser, og vi ser økende tendenser til at investorer betaler for rådgivning på andre måter enn via kjøps- og salgskostnader. Samtidig har kjøps- og salgskostnadene i det store og hele forblitt på samme nivå. Dette er et fenomen som strekker seg over flere markeder, slik at vi nå fjerner kjøps- og salgskostnader i USA og EMEA (Europa, Midt-Østen og Afrika) fra beregningene, slik at oppgitte kostnader ikke tas med i vurderingen, forklarte analytiker Thomas Furuseth.- For norske og nordiske fond kan det tenkes at endringen fører til svakere relativ stjernerating, siden de fondene med høyest transaksjonsbaserte kostnader gjerne kom fra Luxembourg og markeder lenger sør i Europa. Endringen betyr dog ikke at kjøps- og salgskostnadene er irrelevante, ingen kostnader er det, men det betyr at vi ønsker å gjøre Morningstar Rating mer relevant ved å holde hvordan investorer betaler for rådgivning i større grad utenfor kalkulasjonen, fortsatte han.Les mer om endringene her.