Delphi-forvalter vekter seg opp på Oslo Børs

Samtidig fikk flere aksjer reisepass.

Håkon Hovengen Sætre klarte 0,6 prosent avkastning med sitt Delphi Nordic i august, mens referanseindeksen (VINX Benchmark Cap Net) endte opp 0,2 prosent i samme periode.Men så langt i år er fondet opp 8,9 prosent, markant under referanseindeksens 12,3 prosent.Industri tyngetDe 12 siste månedene har fondet steget 9,3 prosent, mot 13,8 prosent for fondsindeksen.Over tre år ligger Delphi Nordic derimot klart foran med 21,8 prosent i snitt per år, mot 14,0 prosent for referansen.- I likhet med juli var det også denne måneden industrisektoren som utviklet seg svakest og dermed holdt tilbake de industritunge markedene i Sverige og Finland. Hovedgrunnen til den svake utviklingen i denne sektoren kan trolig tilskrives den videre svekkelsen i dollar, skriver Sætre i august-oppsummeringen.- For Danmarks del var det helsesektoren - med Novo Nordisk i spissen - som dro opp børsen, mens oppdrettsselskaper og råvareaksjer utviklet seg sterkest i Norge, fortsetter han.Inn i laks, bulkForvalteren ser nå generelt større muligheter i Norge enn tidligere i år.- Vi har denne måneden vektet oss opp på Oslo Børs, ved blant annet å ta inn lakseselskapet Marine Harvest og tørrbulkredereiet Golden Ocean. Mer robuste utsikter for norsk økonomi, og ikke minst den relative rabatten til andre skandinaviske banker har medført at vi har vektet oss videre opp i DNB, forteller han.Sætre tar videre for seg oppgangen i råvarer, som fortsatte i høyt tempo etter svekkelsen på vårparten.- Noe av oppgangen denne måneden kan tilskrives svekkelsen i dollar, men bakteppet er også positivt for sektoren med sterk etterspørsel globalt, lavere produksjon i Kina og generelt sterke makrotall. Vi har gjennom måneden økt eksponeringen i både Boliden, Outokumpu og Norsk Hydro etter å ha solgt oss noe ned tidligere i år, skriver Delphi-forvalteren videre.- Alle disse selskapene utviklet seg sterkt, og totalt sett var overvekten innen råvarer sammen med oppgangen i Novo Nordisk de viktigste positive bidragsyterne denne måneden, legger han til.Dansk motvindPå den negative siden trekker Sætre frem en svak måned for det danske vindmølleselskapet Vestas, i kjølvannet av noe skuffende kvartalstall.- Vi syntes missen var godt forklart fra selskapets side, og har foreløpig kun gjort mindre justeringer i aksjen. Mer trykk på salgsknappen har vi lagt i industriselskapene SAAB, Securitas og ABB, der de to sistnevnte er halvert i løpet av måneden. Vi har også solgt oss helt ut av Nokian Tires, Nobia, Essity og Ericsson, fortsetter han.På kjøpssiden har fondet i tillegg vektet seg opp i Electrolux og Dong Energy.De fem største investeringene i Delphi Nordic (per 31/8) var Novo Nordisk B (8,24 prosent), Vestas Wind Systems (7,11 prosent), DSV (4,75 prosent), Danske Bank (4,46 prosent) og Boliden (4,45 prosent).