Holbergs nye oljefavoritt

Cash is king.

Holbergs nordiske aksjefond, Holberg Norden, falt 1,5 prosent i august.Til sammenligning var referanseindeksen VINX Benchmark Cap opp 0,2 prosent.Hittil i år er fondet likevel opp 12,4 prosent, mot 12,3 prosent for referansen.Subsea-bølgeDet siste året er avkastningen oppe i 16,2 prosent, som er 1,8 prosentpoeng bedre enn markedet.De siste tre årene er fondet bak, med 17,7 vs. 18,1 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning.Den fremste bidragsyteren de siste 12 månedene har vært Subsea 7.Andre vinnere er Alfa Laval (industri, Sverige), Valmet (industri, Finland), Vestas Wind Systems (energi, Danmark) og Electrolux (industri, Sverige).Novo Nordisk, Hennes & Mauritz og International Petroleum Company (IPCO) er blant aksjene som har trukket mest ned.Oljeaksje innSistnevnte ble av forvalterne Robert Lie Olsen og Tony Fimreite tatt inn som nytt selskap i porteføljen i august.IPCO ble notert på Stockholmsbørsen tidligere i år, etter å blitt fusjonert ut av Lundin Petroleum.Selskapet har olje- og gassproduksjon i Malaysia, Frankrike og Nederland. Av produksjonen på 10.500 fat per dag står Malaysia for 70 prosent.Lundin-familien er største aksjonær med 33 prosent, og Holberg-duoen viser til dennes historie for å skape store aksjonærverdier.- Sterk balanseFor øvrig var Mike Nicholson finansdirektør i Lundin Petroleum i fire år før han ble IPCO-sjef.Lie Olsen og Fimreite trekker videre selskapets høye frie kontantstrøm og attraktive prising.- IPCO har de kommende årene ingen store utbyggingsplaner som vil medføre høye investeringer og usikkerhet rundt selskapets faktiske frie kontantstrøm. Vi forventer for 2017 at selskapets frie kontantstrøm vil være over to ganger selskapets resultat. Selskapet har en sterk balanse, og etter tilbakekjøp av egne aksjer (kjøpte fra Statoil) for 90 millioner dollar, har de en netto rentebærende gjeld på 35 millioner dollar, skriver de i august-rapporten.- Grådig billigForvalterne finner rett og slett selskapet «grådig billig», og sammenligner anslått fri kontantstrøm på 100 millioner dollar i 2017 med dagens markedsverdi på 300 millioner dollar.- Dette, kombinert med hovedaksjonær med god historikk og kapabel ledelse, gir gode forutsetninger, avslutter Lie Olsen og Fimreite.De fem største investeringene i Holberg Norden (per 31/8) er Subsea 7 (9,4 prosent), Hoist Finance (inkasso, Sverige, 9,2 prosent), Valmet (9,2 prosent), Vestas Wind Systems (8,9 prosent) og Europris (4,7 prosent).