Norsk forskning: Gutter henger etter jenter helt fra toårsalderen

Allerede fra toårsalderen ligger gutter bak jenter i språk, matematikk, finmotorikk og sosiale ferdigheter, viser forskning fra Stavanger.

– Vi har undersøkt 2-åringer. Guttene presterer dårligere enn jenter, det vil si at de er senere i språkutviklingen, at de kan og forstår færre ord. Guttene er også mindre interessert i språkaktiviteter (lese bøker, være med på språkleker) enn jenter, sier Elin Reikerås som leder Stavangerprosjektet til Stavanger Aftenblad.Prosjektet har fulgt 1.345 barn fra de var to til ti år gamle.Forskerne mener tidlig innsats er avgjørende. Prosjektet har funnet ut at de fleste som har svak matematisk forståelse som toåringer, fortsatt er svake når de går i andreklasse eller femteklasse.Matematisk forståelse blant toåringer handler blant annet om at barna kan bruke tallord, vet forskjell på liten og stor og kan kjenne igjen former.Reikerås mener dessuten det er en klar sammenheng mellom språk, motorikk og sosial kompetanse.– Er du svak språklig og motorisk, er det vanskeligere å komme inn i leken, og dermed får du heller ikke den språklige og motoriske treningen leker gir, sier hun og påpeker at noen derfor havner i en dårlig sirkel.(©NTB)