I dag trer den nye aksjesparekontoen i kraft. Og i dag utløper høringsfristen for den nye pensjonsspareordningen, som etter planen trer i kraft fra 1. november.Finansavisen kan fortelle at ordningen vil få et tak på 40.000 kroner i årlig innskudd, og gir dermed maksimalt 9.600 kroner i skattefradrag samme år.Den gamle IPA-ordningen, som gjaldt frem til dagens IPS-ordning, hadde på slutten 650.000 kunder, og det til tross for at vilkårene ble gradvis dårligere frem mot avviklingen i 2006. I tillegg sparte 225.000 i livrenteordninger. Totalt benyttet altså nær 900.000 seg av individuelle pensjonsspareordninger.Fagdirektør og fungerende kommunikasjonsdirektør Jan Otto Risebrobekken i Storebrand sier til Finansavisen at han ikke ser noen grunn til at interessen skal være mindre for den nye ordningen enn for den gamle IPA-ordningen.- Nei, heller tvert imot. Med pensjonsreformen har hver enkelt fått økt ansvar for egen pensjon, og med levealdersjusteringen vil en 40-åring i dag se frem til en betydelig lavere årlig pensjon enn dagens pensjonister, forteller Risebrobakken.Om den nye IPS-ordningen lanseres i tide, og man forutsetter 650.000 kunder med full kvote allerede i år, tilsier det mer enn 14 ganger større samlet sparebeløp og skattefradrag enn Finansdepartementet har lagt til grunn. I stedet for en skattekreditt på 430 millioner kroner, blir tallet fort over 6 milliarder kroner, skriver Finansavisen.I stedet for 1,8 milliarder kroner i sparebeløp, blir summen, ifølge Finansavisen, opptil 26 milliarder kroner, om like mange flytter sparepenger over fra andre ordninger til ny IPS som det totale antallet IPA-kunder var tidligere.