I tillegg kommer skader på biler og båter, viser tall fra Norsk Naturskadepool og Finans Norge.– Vi er imidlertid i en svært tidlig fase, så skadene blir mange og omfattende. Fortsatt regner det mange steder, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.Mange huseiere er evakuert på grunn av flom og store nedbørsmengder. Folk bes ta direkte kontakt med sitt eget forsikringsselskap når de får anledning, og selskapene har satt inn ekstra bemanning for å hjelpe de berørte.– Mange er hardt rammet av flom og uvær. Kjellere er fullstendig oversvømmet av vann og flere store industribygg er også skadd av vannmassene, sier Neverdal.(©NTB)