Det norske Kreftregisteret har vært med i kartleggingen, som viser at bare Tyskland, Østerrike og Canada kommer bedre ut enn Norge, ifølge NRK.Eva Widing i Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft er ikke overrasket over tallene.– Vi ligger i verdenstoppen fordi vi har vært flinke til å endre behandlingen i takt med nye forskningsresultater. Gjennom et nordisk samarbeid får alle blodkreftrammede barn lik behandling. Norden har vært ledende når det gjelder leukemibehandling av barn siden 1980-tallet, sier hun.Hvert år får rundt 140 norske barn under 15 år kreft, et tall som har vært stabilt lenge. På 1970-tallet døde halvparten av de kreftsyke barna. I dag overlever 8 av 10.(©NTB)