Delphi-forvalter tok inn Statoil

Nye aksjer inn, men også ryddesjau.

Håkon Hovengen Sætre klarte 4,6 prosent avkastning med sitt Delphi Nordic i september, mens referanseindeksen (VINX Benchmark Cap Net) endte opp 4,4 prosent i samme periode.Men så langt i år er fondet opp 13,9 prosent, markant under referanseindeksens 17,3 prosent.- Høyere risikoappetittDe 12 siste månedene har fondet steget 18,0 prosent, mot 22,4 prosent for fondsindeksen.Over tre år ligger Delphi Nordic derimot klart foran med 23,6 prosent i snitt per år, mot 15,2 prosent for referansen.- Oppgangen gjenspeiler høyere risikoappetitt i markedet etter noen nervøse sommermåneder, der særlig Sverige har kommet ned. De siste månedene har også Oslo Børs vært svært sterk drevet av oppgang i oljeprisen og stigende råvarepriser generelt, skriver Sætre i september-oppsummeringen.- I september var energisektoren den desidert sterkeste sektoren i Norden og oljeserviceselskaper Subsea 7 den viktigste bidragsyteren i porteføljen, fortsetter han.Kjøpte finansaksjerForvalteren påpeker at den norske delen nå utgjør 25 prosent av porteføljen, etter at han har vektet seg opp både gjennom august og september.- Denne måneden har vi blant annet tatt inn Statoil og en mindre post i Telenor, samtidig som vi har økt i finans gjennom Storebrand og DNB. Innenfor sistnevnte sektor har vi også tatt inn en større post i Nordea. Styrkede utsikter for høyere renter internasjonalt bidrar til at vi ønsker å øke eksponeringen i bank og finans, som nå utgjør rundt 20 prosent av porteføljen, skriver Sætre.Innenfor industri har fondet spisset porteføljen noe mer inn mot leverandører til gruveindustrien ved blant annet å ta inn Sandvik, samt å øke noe i Atlas Copco.- Innen samme sektor har vi også økt noe i Volvo og i vindmølleutbyggeren Dong Energy, samtidig som vi har redusert videre i Vestas Wind Systems, forteller forvalteren.Hele seks aksjer utPå salgssiden har han kvittet seg med hele seks selskaper denne måneden: Maersk, Securitas, William Demant, Kesko, Cargoteck og Nokia er solgt ut.- En del av disse var mindre poster som ikke viste nok styrke til å kunne vektes videre opp. Totalt antall aksjer i porteføljen er nå 37, avslutter Sætre.De fem største investeringene i Delphi Nordic (per 30/9) var Novo Nordisk B (8,10 prosent), Volvo (4,98 prosent), DSV (4,97 prosent), Nordea (4,57 prosent) og Subsea 7 (4,19 prosent).


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også