Ved utgangen av juni i år hadde 17.000 personer over 66 år betalingsanmerkninger i Norge.– Det er ingen stor gruppe, men den øker markant i forhold til resten av befolkningen, sier administrerende direktør Anette Willumsen i kreditthåndteringsselskapet Lindorff Norge til .En ny analyse fra Lindorff viser at det i de siste fem årene har vært en vekst på 60 prosent i antall eldre med betalingsproblemer. Willumsen påpeker at ingen andre aldersgrupper har en tilsvarende utvikling.Noe av økningen tilskrives økningen i antallet eldre, men analysen viser at problemet kan være noe mer sammensatt. Den sterke veksten kan også skyldes at mange eldre beholder forbruket de hadde som yrkesaktive etter at de har blitt pensjonister.– De tar med seg forbruksmønsteret sitt inn i pensjonstilværelsen, bemerker Willumsen.(©NTB)