Det viser foreløpige tall fra Fjellinjen.Mandag var første dag med rushtidsavgift i hovedstadsområdet. På hverdager mellom klokken 6.30 og 9 og på ettermiddagen mellom klokken 15 og 17 koster det nå mer å passere gjennom bomringen i Oslo enn ellers i døgnet. Samtidig er prisene skrudd opp også ellers i døgnet, og det er ulik pris for bensin- og dieselbiler.– Det vi ser, er at totalvolumet for passering i Oslo og Bærum mellom klokken 6 og 10 er det samme, men at bilistene har kjørt litt tidligere enn det de gjorde på samme tidspunkt i fjor. Det er høstferie i Oslo, og vi sammenligner derfor med tall ett år tilbake da det også var høstferie, sier HR- og kommunikasjonssjef Hilde Foss Christensen i Fjellinjen til NTB.De foreløpige tallene viser at det var en økning på 7,3 prosent i trafikken i halvtimen mellom klokken 6 og 6.30 sammenlignet med for et år siden.Siden det er høstferie er totalt antall passeringer gjennom bomringen 5 prosent lavere enn normalt.Flere elbilerFjellinjen har også sett på fordelingen på de ulike drivstoffgruppene bensin, diesel og elbiler. Her er det ingen endring, men her er sammenligningen gjort med mandag en uke tilbake.– Det er jo ikke bare å bytte bil på hælen, men det vi ser er jo at det foregår en endring i bilparken over tid der elbilene tar mer og mer av markedet. Det merker vi også i bomringen, sier Christensen.Mens det tidligere kostet 35 kroner både for bensin- og dieselbiler å passere bomringen i Oslo, er prisen nå økt til 54 kroner for bensinbiler og 59 kroner for dieselbiler i rushtiden. Utenfor rushtiden er prisen henholdsvis 44 og 49 kroner per passering. Lørdag, søndag, fridager, helligdager og hele juli måned er unntatt rushtidstillegg.Flere bomstasjonerI bomringen i Bærum er det bare plusset på 50 øre.– Mandagens tall viser den samme tendensen i Bærum som i Oslo, sier Hilde Foss Christensen.Søndag ble det også innført en ny miljødifferensiering i bomringen for lastebiler som forurenser mye.Mens inntektene fra bomringen i dag ligger på omkring 2,8 milliarder kroner, ventes de å øke til 4,5 milliarder i 2019. Det skal brukes til blant annet kollektivinvesteringer og nye sykkelveier. Fra 2019 vil det også komme omkring 60 nye bomstasjoner i indre Oslo.(©NTB)