Slik kommer du deg ut av gjeldskrisen

Silje Sandmæl - Foto - Anette Nort

Jeg har faktisk forståelse for at noen bare slutter å åpne regninger og forsøker å leve et normalt liv, sier forbrukerøkonom.

Betalingsproblemer tærer på. Men, det er aldri for sent å snu, sier fjellvettreglene, og det samme gjelder med betalingsproblemer og gjeldskrise, mener forbrukerøkonom i DNB Silje Sandmæl som gir råd til hvordan du kan komme deg ut av gjeldskrisen:

  • Sett opp budsjett. Ta utgangspunkt i SIFOs referansebudsjett som viser alminnelige forbruksutgifter. I tillegg må du sette opp boligutgifter og andre utgifter. Etter at du har trukket utgiftene fra inntekten din, vil du få det månedlige beløpet du kan betale kreditorene dine.
  • Få oversikt over kreditorene. Gå igjennom regningsbunken og se på saksnummeret, slik at du ikke skriver opp dobbelt, råder forbrukerøkonomen. Norske Inkassobyråers Forening har også en fin service: Du kan sende en e-post, så sender de den videre til alle sine medlemmer slik at du får en gjeldsoversikt.
  • Få orden i sysakene. Sett deretter opp alle kreditorene dine i et excel-ark. Renten varierer, men tar det mer enn fem år å nedbetale gjelden din, kan du forsøke å tilby kreditorene lik rente på 8.5 prosent som for tiden er forsinkelsesrenten . Tar det deg mer enn åtte år, kan du tilby enda lavere rente. Dersom du er varig ute av stand til å betale gjelden din, kan du søke om offentlig gjeldsordning.
  • Sjekk om du kan selge noe. Har du noen små kreditorer og avtalen skal gå over fem år, ville Sandmæl tilbudt et kontantoppgjør. Sjekk derfor om du kan få solgt noe.
Til slutt skriver du et felles brev til kreditorene dine hvor du begrunner hvorfor du har havnet i betalingsproblemer, samt forslaget ditt til løsning, sier Sandmæl. Legg ved budsjett, lønnslipper for de tre siste månedene, selvangivelse og excel-arket med oversikt over kreditorene dine.


Les også