17 milliarder rikere på aksjefond

2017 blir et godt år på børsene.

Norske personkunder hadde ved utgangen av november 230,7 milliarder kroner direkte plassert i fond, hvorav 137,0 milliarder kroner i aksjefond.Beholdningen i aksjefond hadde da falt 93 millioner kroner i løpet av måneden.Samtidig viste tall fra Verdipapirfondenes Forening tidligere i dag at norske personkunder nettotegnet aksjefond for 142 millioner kroner i november.I beholdningsendringen ligger to elementer: tegning/innløsning og verdiendring.Beholdningen falt altså med 93 millioner, etter en nettotegning på 142 millioner kroner.Norske personkunders aksjefond fikk i november derfor et verdifall på 235 millioner kroner (142 + 93).Opp 17 milliarder i årLa oss gjøre den samme øvelsen på utviklingen hittil i år.Norske personkunders beholdning i aksjefond steg 20.678 millioner kroner i løpet av årets 11 første måneder.I samme periode ble aksjefond nettotegnet for 3.716 millioner kroner.Norske personkunders aksjefond har hittil i år altså hatt en verdistigning på 16.962 millioner kroner (20.678 - 3.716).Globalt og norskAv dette kommer det største bidraget fra globale fond, som har steget 3.939 millioner kroner i perioden.Ifølge Oslo Børs har Handelsbanken Global Tema og Fram Global vært de sprekeste globale aksjefondene, begge med 29,25 prosent avkastning hittil i år.Norske fond er på sin side opp 3.288 millioner kroner, mens fond som investerer i nye markeder har bidratt med 2.100 millioner kroner i verdistigning i løpet av årets 11 første måneder.«Andre regionale fond» har steget 2.471 millioner kroner i denne perioden.Mer om de sprekeste norske aksjefondene her: Årets beste aksjeplukkere er bull på disse aksjenePensjonsmidler utenforVi minner om at tallene over er eksklusive «pensjonsmidler med fondsvalg».Dette viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).